Categorie archieven: Algemeen

LADA & ANDERS! luistert

LADA & ANDERS! houdt maandag 11 april een openbare fractievergadering in Cultuurhuis De Kolk, Weereweg 32 1733LL Lutjewinkel , aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 14 april wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Uitslag verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor LADA & ANDERS! helaas niet verlopen zoals we gehoopt hadden. We hadden verwacht meer potten te kunnen breken met onze standpunten tegen meer datacenters en windturbines. Desalniettemin hebben we 2 zetels bemachtigd en zullen we ons de komende jaren inzetten om een krachtig lokaal, democratisch geluid te vertolken. Wij zijn nog altijd de enige lokale partij met een groot ledenbestand die sinds de oprichting van Hollands Kroon actief is. Over 4 jaar komen we sterker terug!

LADA luistert

LADA houdt maandag 28 februari een openbare fractievergadering in mfc De Doorbraak, Bollenstraat 66, 1773 AK Kreileroord, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 3 maart wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Kabinet zet stop op datacenters, maar niet in Hollands Kroon

In Hollands Kroon is geen plaats voor meer datacenters. De bijdrage van Hollands Kroon aan wereldspelers als Google en Microsoft heeft de grens van het redelijke ruimschoots overschreden. Het gigantische verbruik van groene energie, het niet gebruiken van restwarmte, het lozen van koelwater, het gebruik van dieselolie en de geringe werkgelegenheid die de datacenters verschaffen staan haaks op het streven naar een duurzame en circulaire economie. Kort gezegd: wel de lasten, niet de lusten.

Je gelooft het haast niet: overal in Nederland een stop op de bouw van datacenters, behalve op de plekken waar het de grootste problemen oplevert. De weerstand tegen de datacenters in Hollands Kroon is volledig aan het kabinet voorbij gegaan.

Zowel LADA als Anders! Hebben zich de afgelopen raadsperiode fel verzet tegen het verlenen van vergunningen aan datacenters. Hebt u liever niet nog meer van die blokkendozen de komende jaren?
Stem dan 16 maart Lijst 5: LADA&ANDERS !

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.