Categorie archieven: Algemeen

Uitslag verkiezingen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor LADA & ANDERS! helaas niet verlopen zoals we gehoopt hadden. We hadden verwacht meer potten te kunnen breken met onze standpunten tegen meer datacenters en windturbines. Desalniettemin hebben we 2 zetels bemachtigd en zullen we ons de komende jaren inzetten om een krachtig lokaal, democratisch geluid te vertolken. Wij zijn nog altijd de enige lokale partij met een groot ledenbestand die sinds de oprichting van Hollands Kroon actief is. Over 4 jaar komen we sterker terug!

LADA luistert

LADA houdt maandag 28 februari een openbare fractievergadering in mfc De Doorbraak, Bollenstraat 66, 1773 AK Kreileroord, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 3 maart wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Kabinet zet stop op datacenters, maar niet in Hollands Kroon

In Hollands Kroon is geen plaats voor meer datacenters. De bijdrage van Hollands Kroon aan wereldspelers als Google en Microsoft heeft de grens van het redelijke ruimschoots overschreden. Het gigantische verbruik van groene energie, het niet gebruiken van restwarmte, het lozen van koelwater, het gebruik van dieselolie en de geringe werkgelegenheid die de datacenters verschaffen staan haaks op het streven naar een duurzame en circulaire economie. Kort gezegd: wel de lasten, niet de lusten.

Je gelooft het haast niet: overal in Nederland een stop op de bouw van datacenters, behalve op de plekken waar het de grootste problemen oplevert. De weerstand tegen de datacenters in Hollands Kroon is volledig aan het kabinet voorbij gegaan.

Zowel LADA als Anders! Hebben zich de afgelopen raadsperiode fel verzet tegen het verlenen van vergunningen aan datacenters. Hebt u liever niet nog meer van die blokkendozen de komende jaren?
Stem dan 16 maart Lijst 5: LADA&ANDERS !

Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen

Goed nieuws! De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft de Kustvisie IJsselmeerkust niet aangenomen. Dankzij sterke oppositie werd gisteren de Kustvisie IJsselmeerkust verworpen in de raad van Hollands Kroon.
De Kustvisie biedt ruimte aan grootschalige projecten op het IJsselmeer, zoals het aanleggen van zonneatollen en het aanleggen van natuurgebied Wieringerhoek. Plannen als deze hebben grote gevolgen voor agrariërs, vissers, pleziervaarders en de flora en fauna. Hoewel een amendement van het CDA opriep tot het onderzoeken van andere varianten van de Kustvisie die eerder aan bod kwamen, nam dit voor de meeste partijen nog niet alle bezwaren tegen de Kustvisie weg.

Namens LADA gaf Daan Pruimboom aan dat wat ons betreft het project Wieringerhoek én de zonneatollen aan de Noord-Hollandse IJsselmeerkust niet bespreekbaar waren, vanwege alle onzekerheid over de mogelijke gevolgen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, tenslotte.
Hier komt nog bovenop dat wethouder Meskers (VVD) aangaf dat Rijkswaterstaat al een voorkeur had uitgesproken voor deze versie van de Kustvisie. Ook gaf hij aan dat Marina Den Oever voorstander was van het document. Navraag leerde dat beide beweringen leugens waren. Dit sterkte de meeste partijen in hun overtuiging dat de Kustvisie niet vastgesteld moest worden.

verslag raadsvergadering van 1 februari jl.

Op de raadsvergadering van 1 februari jl. stonden er een aantal belangrijke agendapunten op de raadsagenda. Onder andere kwamen de Kustvisie IJsselmeer, de bestemmingsplanwijziging van het Joods werkdorp in Slootdorp en de grootschalige arbeidsmigranten huisvesting aan het Wagenpad aan de orde. LADA en Anders! stemden tegen de Kustvisie, hierover later meer!
Uiteraard stemden zowel LADA als Anders! tegen de bestemmingsplanwijziging voor het Joods werkdorp. Je gaat immers niet honderden arbeiders huisvesten in een monumentaal pand met een dusdanige historische waarde, in the middle of nowhere ver buiten de kernen.

Lees verder

LADA luistert

LADA houdt maandag 7 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1776AD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 17 februari wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.