Na aanleiding van een e-mail van de stichting “Vrienden van park de Meet” verstuurd naar alle fracties heeft LADA & ANDERS! vragen aan het college gesteld.
Deze vragen kunt u hier vinden.