Politieke vragen

Beantwoording door het college van de vragen over congestie van het elektriciteitsnet

Op 30 maart 2023 heeft de LADA & ANDERS! fractie politieke vragen gesteld over congestie van het elektriciteitsnet. Het antwoord van het college kunt u hier lezen....

Lees verder

OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 22 mei een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Prof. Ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 25 mei wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag...

Lees verder

Algemeen

Beëindigen samenwerking met ANDERS! in een gezamelijke fractie

De samenwerking in een gezamenlijke fractie met ANDERS ! heeft voor LADA niet de meerwaarde gebracht die er van verwacht werd. In de LADA-statuten is opgenomen dat LADA een politiek onafhankelijke groepering is. Dat Dorien Sybenga nu provinciaal namens een landelijke partij actief is gaat wringen in een gezamenlijke fractie....

Lees verder

Politieke vragen

LADA & ANDERS! stellen vragen over container met accu op het voetpad bij de Vomar Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college, De container waarin de accu voor de opslag van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit door de Vomar supermarkt is geplaatst op het voetpad dat rondom het verbouwde Winkelhart Niedorp is aangelegd. Zoals de foto duidelijk weergeeft is er weinig ruimte overgebleven. inwoners die gebruik maken van...

Lees verder

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 131 is uit!

In dit nummer onder andere: Column. Gebiedsregisseurs? Uit de fractie Storm in een glas waterstof? Beantwoording vragen gebiedsregisseurs Beantwoording vragen afvaldumping Hensweel Definitieve omgevingsvergunning datacenter Microsoft verleend Klik hier -> Nieuwsbrief 131...

Lees verder

Algemeen

Column Gebiedsregisseur?

Gebiedsregiseur? Inderdaad, met een vraagteken. Nut en noodzaak zijn nergens terug te vinden bij dit voorstel van het college. Ook in het coalitieakkoord is geen onderbouwing te vinden. Het enig wat bekend is dat het aanstellen van vier gebiedsregisseurs jaarlijks € 400.000 gaat kosten. In de visie van LADA zijn...

Lees verder

OFV

Beantwoording door het college van de vragen over de aanstelling van de dorpsmanagers

De beantwoording door het college van de vragen over de aanstelling van de dorpsmanagers, nu genoemd gebiedsregisseurs, strookt niet met de door wethouder Peters gedane toezegging. Voor VVD, LADA & ANDERS! en het CDA reden om in de raadsvergadering van 20 april met een motie te komen. Daarin wordt het...

Lees verder

Politieke vragen

Antwoord college op vragen over de vacature voor dorpsmanager

het college heeft een nietszeggend antwoord gegeven op de gestelde vragen. Deze antwoorden kunt u hier lezen...

Lees verder