Categorie archieven: OFV

LADA luistert

LADA houdt maandag 22 mei een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Prof. Ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 25 mei wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een
onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij
fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu.

Geplaatst in OFV

Beantwoording door het college van de vragen over de aanstelling van de dorpsmanagers

De beantwoording door het college van de vragen over de aanstelling van de dorpsmanagers, nu
genoemd gebiedsregisseurs, strookt niet met de door wethouder Peters gedane toezegging. Voor VVD,
LADA & ANDERS! en het CDA reden om in de raadsvergadering van 20 april met een motie te komen.
Daarin wordt het college opgedragen:

  • Met de gemeenteraad het gesprek te hebben over de inhoudelijke (beleidsmatige) onderbouwing voor de
    functie van gebiedsregisseurs;
  • De kaders en de resultaten van de gebiedsregisseurs een jaar na de benoeming te evalueren.

De motie kreeg raadsbreed steun. Ook de coalitiepartijen hadden stevige kritiek over het niet nakomen van
de bij de begrotingsbehandeling gedane toezegging:
“Ik kan u in ieder geval toezeggen dat we zo gauw wij een beleidsvoorstel geformuleerd hebben daarmee bij
u terug komen. Want als gemeenteraad gaat u ook over het budget, dus dan is het niet meer dan logisch dat
wij met het kader bij u terugkomen.”

Geplaatst in OFV

LADA & ANDERS! luistert

LADA & ANDERS! houdt maandag 17 april een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766 JD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 20 april wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

Verslag openbare fractievergadering 20-03-2023

De openbare fractievergadering op maandag 20 maart werd gehouden in dorpshuis Hippo te Hippolytushoef.
De raadsagenda kende slechts twee punten in de oordeelsvorming die weinig discussie vroegen. Daardoor bleef er voldoende tijd over om andere zaken aan de orde te stellen.

Advies Veilig Verkeer
Maar aanleiding van onze eerder gestelde vragen over de situatie op de Oosterweg wordt er onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie in Nieuwe Niedorp dat gedeeld gaat worden met de verkeerscommissie van de gemeente.

Herdenking Joods werkdorp
Zondag 19 maart werd herdacht dat de Duitsers op 20 maart 1941 de bevolking van het werkdorp hebben weggehaald en op transport gezet naar vernietigingskamp Mauthausen.
Onze fractieleden Henk van Gameren en Dorien Sijbenga waren daarbij aanwezig.

Inloopavond Boomgaardweg
Onze fractiesecretaris heeft deze avond bezocht. In een met 165 ondertekende petitie waarin bewoners hun zorgen uitten over de toegenomen verkeersdrukte verwachten zij antwoorden te krijgen over te nemen
maatregelen. Een onzeker overkomende wethouder Peters kwam met lege handen, dit tot frustratie van de aanwezigen. In plaats van antwoorden kregen zij te horen dat ze een verkeerde insteek hadden want deze
avond. Dit is geen participatie maar bedoeld om informatie op te halen. Dat zorgde voor veel verontwaardiging.
De avond leverde niets op met als resultaat dat mensen gefrustreerd naar huis gingen.

Raadsagenda
De twee punten op de agenda in de oordeelsvorming waren de verordening duurzaam maatschappelijk vastgoed en een subsidieverordening isolatie.
In beide voorstellen wordt extra geld vrij gemaakt om voor subsidieverstrekking. Verenigingen en organisaties komen voor hoge kosten te staan voor het verduurzamen
van hun accommodaties en kunnen dit niet tot stand brengen zonder goede subsidieregelingen.
Het tweede voorstel betreft een extra bijdrage voor inwoners voor het isoleren van hun woning. Goede voorstellen die brede steun verdienen.

Verslag raadscafé
Voor het raadscafé in De Oude School in Wieringerwaard viel de belangstelling tegen. Vaak werden er kleine problemen in de eigen sfeer naar voren gebracht.
Er werd aandacht gevraagd voor digitale problemen bij ouderen. Als voorbeeld werd Aangedragen dat de laatste papieren gemeentegids in 2012 uitgegeven is en de calamiteitenkaart in 2014.
“Wij hebben dus geen actuele informatie meer. Waarom worden deze niet meer op papier uitgegeven? Den Helder doet het wel en daar zijn ze gewoon op te vragen, wordt per post toegestuurd; waarom kan dat niet in Hollands Kroon?” was de vraag. Men gaf ook aan dat er te veel digitaal gebeurt, daar kunnen wij niet mee omgaan.
Ook de verpaupering van het Wapen van Wieringerwaard en de overlast veroorzaakt door hangjongeren werden aan de raadsleden voorgelegd.
Vervoersproblemen rond de bietencampagne Oude Zeug, wegen zijn te smal voor het zware vervoer. Voor fietsers ontstaat een onveilige situatie.

Verkiezing provinciale staten
Het aantal stemlokalen was beduidend lager dan twee jaar geleden. Dat zorgde overal voor problemen. Op veel plaatsten lange rijen met wachttijden die soms opliepen tot over het uur, wat leidde tot veel irritatie wat
er toe leidde dat mensen hebben niet gestemd. Op sommige locaties waren er ook problemen met de toegang voor mensen die slecht ter been zijn.
De fractie zal een motie indienen waarin het college gevraagd wordt onderzoek te doen hoe dit heeft kunnen gebeuren en om maatregelen te nemen om volgende verkiezingen beter te laten verlopen.

Geplaatst in OFV

LADA & ANDERS! luistert

LADA & ANDERS! houdt maandag 20 maart een openbare fractievergadering in dorpshuis Hippo, Kerksteeg 2-4, 1777 CC Hippolytushoef, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 23 maart wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

LADA&ANDERS luistert

LADA&ANDERS! houdt maandag 23 januari een openbare fractievergadering in de Oude School, Populierenlaan 23a, 1766JD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 26 januari wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV

LADA & ANDERS! luistert

LADA & ANDERS! houdt maandag 12 december een openbare fractievergadering in de Meerbaak, Prof. Ter Veenweg 4, 1775BH Middenmeer, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 15 december wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Geplaatst in OFV
Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.