Bestuur

Hier treft u een overzicht aan van het: bestuur

Disclaimer:

LADA acht zich niet verantwoordelijk voor de uitlatingen in de openbaarheid schriftelijk of mondeling van individuele leden van LADA
LADA communiceert uitsluitend via haar nieuwsbrief ,de website en via haar bestuur met derden.
Namens het bestuur van LADA.

Beleidsplan:

Het huidige beleidsplan van kunt u raadplegen via: Beleidsplan

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid kunt u raadplegen via: Beloningsbeleid

Jaarverslag bestuur:

Het jaarverslag van het bestuur kunt u lezen via: Jaarverslag bestuur LADA 2022-2023

Financieel overzicht:

Het financieel overzicht over 2022 kunt u lezen via: LADA financieel overzicht 2022 en begroting 2023