Hier treft u een overzicht aan van het: bestuur

Disclaimer:

LADA acht zich niet verantwoordelijk voor de uitlatingen in de openbaarheid schriftelijk of mondeling van individuele leden van LADA
LADA communiceert uitsluitend via haar nieuwsbrief , de website en via haar bestuur met derden.
Namens het bestuur van LADA.

 

 

 

Beleidsplan:

Het huidige beleidsplan van kunt u raadplegen via: Beleidsplan

Beloningsbeleid:

Het beloningsbeleid kunt u raadplegen via: Beloningsbeleid

Jaarverslag bestuur:

Het jaarverslag van het bestuur kunt u lezen via: Jaarverslag bestuur LADA 2021-2022

Financieel overzicht:

Het financieel overzicht over 2020 kunt u lezen via: LADA financieel overzicht 2021 en begroting 2022