Categorie archieven: Algemeen

Opening hospice Het Tweede Huis

Door Daan Pruimboom

Afgelopen zaterdag was de open dag van Hospice het Tweede Huis in Westerland. Een uniek voorbeeld van een initiatief uit de samenleving waar men met zijn allen de schouders onder heeft gezet. Na 8 jaar voorbereidingen is het hospice eindelijk klaar voor gebruik, en binnenkort kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen. En: het resultaat mag er zijn. Op een van de mooiste locaties van Hollands Kroon, aan het Amstelmeer, is een prachtige zorginstelling verrezen met ruime kamers, een gemeenschappelijke woonkamer en een keuken.
Rondom het gebouw zijn terrasjes en wandelpaden aangelegd, vanwaar je kunt uitkijken over het Amstelmeer.

Naast het hoofdgebouw is een mortuarium bijgebouwd. Het woord ‘mortuarium’ klinkt toch een beetje luguber, maar daar is in dit geval zeker geen sprake van. Het mortuarium heeft drie warme kamers met prachtig uitzicht, waar de nabestaanden ten alle tijden naar binnen kunnen om even een moment alleen te zijn met de overledene. Het mortuarium is niet alleen voor overledenen van het hospice; voor ‘gewone’ overledenen is hier ook plek.

 

Op Wieringen was behoefte aan een hospice waar terminale Wieringers hun laatste maanden konden doorbrengen. Hiervoor moest men naar Den Helder of Schagen voor dit type zorg. Om een hospice op Wieringen te krijgen werd een stichting opgericht, en het leegstaande pand aan de Westerlanderweg bleek een geschikte locatie om verder te onderzoeken. Dankzij donaties en samenwerking met talloze stichtingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven werd het geld opgehaald om deze locatie uit te bouwen tot een hospice.

Beëindigen samenwerking met ANDERS! in een gezamelijke fractie

De samenwerking in een gezamenlijke fractie met ANDERS ! heeft voor LADA niet de meerwaarde gebracht die er van verwacht werd. In de LADA-statuten is opgenomen dat LADA een politiek onafhankelijke groepering is. Dat Dorien Sybenga nu provinciaal namens een landelijke partij actief is gaat wringen in een gezamenlijke fractie.
De ledenvergadering van 8 mei jl heeft unaniem het besluit genomen om de samenwerking te beëindigen.
Ons raadslid Henk van Gameren zal nu weer namens LADA zijn raadszetel bezetten.

Column Gebiedsregisseur?

Gebiedsregiseur?

Inderdaad, met een vraagteken. Nut en noodzaak zijn nergens terug te vinden bij dit voorstel van het college.
Ook in het coalitieakkoord is geen onderbouwing te vinden. Het enig wat bekend is dat het aanstellen van vier gebiedsregisseurs jaarlijks € 400.000 gaat kosten.
In de visie van LADA zijn er al gebiedsregisseurs werkzaam, alleen onder een andere naam: Kern Beheerder.
Zij zijn bekend in het hun toegewezen gebied en betrokken bij het realiseren van veel projecten voortgekomen uit een burgerinitiatief.
Breid de taakomschrijving uit en vergroot het budget met € 100.000. Daarmee is het aanstellen van vier nieuwe functionarissen overbodig, wordt geld bespaard en gebruik gemaakt van de kennis aanwezig bij kernbeheer.

Peter Couwenhoven

In memoriam Ard Smit

 

 In memoriam

 Ard Smit

Met het overlijden van Ard Smit verliest LADA een van haar oprichters. Ard is acht jaar raadslid geweest voor LADA waarvan twee jaar in Niedorp en zes jaar in Hollands Kroon.
In die periode maakte LADA gebruik van de kantoorruimte van zijn bedrijfsunit op het Winkelerzand waar de fractievergaderingen en het LADA-overleg tussen fractie en bestuur werden
gehouden. Daartoe werd deze ruimte omgedoopt tot partijkantoor, wat met een grote raamposter duidelijk zichtbaar was gemaakt. Daarmee was LADA de enige partij met een eigen partijkantoor

Vrachtwagens zijn te lang voor krappe kruisingen in Nieuwe Niedorp. Maar een verbod is niet mogelijk

Het college van B en W antwoordt hiermee op vragen van de fractie Lada/Anders. Volgens genoemde partij is de kruising te krap bemeten voor vrachtwagencombinaties. Zo raakte de sluisbrug begin november door een vrachtwagen flink beschadigd en kwam een truck vast te zitten omdat de draai rechtsaf naar de Dorpsstraat niet te maken was.

Schaafplekken op de brug.
© Foto Marc Moussault

Volgens Lada/Anders worden de problemen veroorzaakt door steeds groter en zwaarder wordend vrachtverkeer dat vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp wil inrijden.
’Op de smalle Oosterweg zorgt dat ook voor problemen met tegemoetkomend verkeer waardoor het elkaar passeren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis voor gevaarlijke situaties zorgt door de smalle, steile berm aan de slootkant. Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.’

Bereikbaar
Het college laat weten te onderzoeken of er een beperking kan worden gesteld aan de lengte van vrachtwagens. Dit geldt al voor de kruising Westerweg/Dorpsstraat waar uitsluitend vrachtwagens met een lengte van acht meter zijn toegestaan. Een verbod voor vrachtwagens op genoemde wegen zit er niet in ’vanwege de bereikbaarheid van het dorp’.
’Bedrijven en woningen aan de Oosterweg en Westerweg moeten bereikbaar blijven voor vrachtwagens, voor bijvoorbeeld bevoorrading, afvalinzameling en verhuizing.’
De optie om genoemde wegen uitsluitend open te stellen voor bestemmingsverkeer is volgens het college niet reëel. Omdat iedere bestuurder kan aangeven in het gebied te moeten zijn. Handhaving is zodoende niet mogelijk. ’Er wordt gezocht naar een betere oplossing, want het is duidelijk dat langere vrachtwagens de bochten op de kruisingen met de Dorpsstraat niet kunnen nemen’, aldus het college.

Schager Courant, 07-12-2022

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.