Categorie archieven: Algemeen

Nieuwsbrief 124 is uit!

In dit nummer:

  • Verslag openbare fractievergadering
  • LADA & Anders! stemt tegen wijziging bestemmingsplan B1; coalitie niet
  • Vragen aan college
  • Uit de fractie
  • Viskringloop genomineerd
  • Meer democratie, burgerberaad
  • Biodiversiteitsherstel: boeren enthousiast over kruidenrijk, graszaad voor weilanden

klik hier -> Nieuwsbrief 124

LADA & Anders! Stemt tegen wijziging bestemmingsplan B1; coalitie niet

Afgelopen donderdag stond er een wijziging van het bestemmingsplan uitbreiding Agriport B1 op de agenda. Nadat de vorige gemeenteraad in 2021 heeft ingestemd met de bestemmingsplanwijziging, die de bouw van een nieuw datacenter mogelijk maakt, gaf de provincie een reactieve aanwijzing op dit plan. De reactieve aanwijzing had te maken met de verkeersafwikkeling op het deelgebied B1. Hierop is de gemeente Hollands Kroon in beroep gegaan, maar uiteindelijk is er in overleg met de provincie een wijziging overeengekomen waardoor het bestemmingsplan opnieuw aan de (nieuwe) gemeenteraad werd voorgelegd.

Een uitgelezen kans voor de nieuwe coalitie om de bestemmingsplanwijziging die de bouw van een nieuw datacenter op deelgebied B1 mogelijk maakt, tegen te houden. Tegen stemmen zou betekenen dat de oplossing voor de verkeersafwikkeling geen akkoord zou krijgen van de gemeenteraad. Daardoor zou het probleem blijven bestaan, en bestaat de kans dat de provincie de bestemmingsplanwijziging dwarsboomt en de bouw van datacenter op B1 niet mogelijk wordt. Hiermee zou recht worden gedaan aan de zorgen van inwoners, die hun omgeving zien ‘verdozen’.

Helaas bleken de coalitiepartijen, waarvan een aantal zich in de campagne stevig verzette tegen de komst van datacenters, hier anders over te denken. 4 leden van OHK, GroenLinks, PvdA, SHK, D66, VVD en CDA stemden voor het voorstel, waardoor er voor de provincie geen reden meer is om de bestemmingsplanwijziging af te wijzen. Alleen LADA & Anders! en twee leden van OHK waren bereid om deze unieke kans om een datacenter op B1 te voorkomen, aan te grijpen. Daarmee is voorlopig de laatste kans verkeken, en vinden de bouwplannen op B1 hoogstwaarschijnlijk spoedig doorgang.

Viskringloop genomineerd

De Viskringloop, in de Wieringermeer (naast het Robbenoordbos) is genomineerd voor de Arie Keppler prijs. Een tweejaarlijkse prijs die als doel heeft om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten in beeld te brengen.
De Viskringloop is door een initiatief van LADA op de huidige locatie aangelegd.

LADA & ANDERS! luistert

LADA & ANDERS! houdt maandag 12 september een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766AD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 15 september wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

LADA & ANDERS! luistert

LADA & ANDERS! houdt maandag 27 juni een openbare fractievergadering in kunsttuin Nederlands Kremlin, Limmerschouw 51, 1731 NJ Winkel, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 30 juni wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.