In dit nummer onder andere:

  • Verslag openbare fractievergadering
  • Uit de fractie, verslag raadsvergadering van donderdag 14 april jl.
  • Benoeming griffier

klik hier -> Nieuwsbrief 121