Categorie archieven: Niedorp

Beperkingen vrachtverkeer op Ooster-en Westerweg in Nieuwe Niedorp

In vragen van de LADA & ANDERS! fractie aan het college over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp werd verwezen naar regelmatig optredende schade aan de sluis veroorzaakt door vrachtauto’s. Wij gaven aan dat het probleem is dat het steeds groter en zwaarder wordende vrachtverkeer vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp wil inrijden en klem komt te zitten op de sluis bij opdraaien naar de Dorpsstraat.
Verder werd onder de aandacht gebracht dat op de smalle Oosterweg met tegemoet komend verkeer het elkaar passeren voor gevaarlijke situaties zorgt, vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis door de smalle, steile berm aan de slootkant.
Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.
In onze optiek zijn de Oosterweg en Westerweg niet meer in staat om het steeds groter wordende vrachtverkeer op verantwoorde wijze af te wikkelen. Dit kan alleen nog geschieden door Nieuwe Niedorp binnen te rijden vanaf de N242 wat betekent dat de Oosterweg en Westerweg voor vrachtverkeer afgesloten moeten worden.
Wij vroegen het college: bent u bereid om onderzoek te doen om tot een passende oplossing te komen?
Dit heeft geleid tot het instellen van een lengtebeperking. Een volledige afsluiting voor vrachtverkeer is volgens het college niet wenselijk.
De Oosterweg wordt afgesloten voor voertuigen langer dan 12 meter. Dit wordt aangegeven met een verbodsbord bij de Hartweg. De Westerweg wordt afgesloten voor voertuigen
langer dan 8 meter, aangegeven met een verbodsbord geplaatst bij de splitsing met de Rijdersstraat.

Vrachtwagens zijn te lang voor krappe kruisingen in Nieuwe Niedorp. Maar een verbod is niet mogelijk

Het college van B en W antwoordt hiermee op vragen van de fractie Lada/Anders. Volgens genoemde partij is de kruising te krap bemeten voor vrachtwagencombinaties. Zo raakte de sluisbrug begin november door een vrachtwagen flink beschadigd en kwam een truck vast te zitten omdat de draai rechtsaf naar de Dorpsstraat niet te maken was.

Schaafplekken op de brug.
© Foto Marc Moussault

Volgens Lada/Anders worden de problemen veroorzaakt door steeds groter en zwaarder wordend vrachtverkeer dat vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp wil inrijden.
’Op de smalle Oosterweg zorgt dat ook voor problemen met tegemoetkomend verkeer waardoor het elkaar passeren vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis voor gevaarlijke situaties zorgt door de smalle, steile berm aan de slootkant. Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.’

Bereikbaar
Het college laat weten te onderzoeken of er een beperking kan worden gesteld aan de lengte van vrachtwagens. Dit geldt al voor de kruising Westerweg/Dorpsstraat waar uitsluitend vrachtwagens met een lengte van acht meter zijn toegestaan. Een verbod voor vrachtwagens op genoemde wegen zit er niet in ’vanwege de bereikbaarheid van het dorp’.
’Bedrijven en woningen aan de Oosterweg en Westerweg moeten bereikbaar blijven voor vrachtwagens, voor bijvoorbeeld bevoorrading, afvalinzameling en verhuizing.’
De optie om genoemde wegen uitsluitend open te stellen voor bestemmingsverkeer is volgens het college niet reëel. Omdat iedere bestuurder kan aangeven in het gebied te moeten zijn. Handhaving is zodoende niet mogelijk. ’Er wordt gezocht naar een betere oplossing, want het is duidelijk dat langere vrachtwagens de bochten op de kruisingen met de Dorpsstraat niet kunnen nemen’, aldus het college.

Schager Courant, 07-12-2022

Open ruimte Leijerdijk blijft open

In de vergadering van 3 september 2020 heeft de raad met grote meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bloembollenbedrijf Leijerdijk 5 Nieuwe Niedorp”. Daarmee werd het mogelijk om een opslagloods te bouwen in het open gebied aan de Leijerdijk. LADA heeft tegen dit bestemmingsplan gestemd omdat het in onze ogen een onaanvaardbare aantasting van het landschap ter plekke is. Omwonenden zijn in beroep gegaan bij de Raad van State. In de uitspraak op 8 december 2021 heeft de
Raad het beroep gegrond verklaard en het besluit van de gemeente nietig verklaard.

LADA heeft met voldoening van de uitspraak kennis genomen waarmee het open gebied tussen de Leijerdijk, Oude Niedorp en Verlaat niet aangetast wordt.

LADA steunt renovatieplan zwembad De Rijd

Donderdag behandeld de gemeenteraad het voorstel tot renovatie van De Rijd. Een voorstel waar LADA zich goed in kan vinden omdat hiermee een initiatief vanuit de bevolking om met  vrijwilligers het achterstallig onderhoud aan te pakken gehonoreerd wordt.  Eindelijk neemt de gemeente verantwoordelijkheid voor ruim tien jaar achterstallig onderhoud om de Rijd in oude glorie te herstellen. De Rijd is meer dan een zwembad, het is een prachtige plek om te recreëren waar veel herinneringen liggen voor ons Nieruppers. LADA vindt het begrote krediet van € 1 miljoen een verantwoorde uitgaven om de hele locatie van de Rijd in oude glorie te herstellen. LADA is er van overtuigd dat Nieuwe Niedorp in staat is om het zwembad te onderhouden en dat het weer een plek wordt die recreanten uit de hele regio zal trekken.

Restauratie sluis in Nieuwe Niedorp

Er is met wethouder Theo Groot gesproken over de werkzaamheden aan de sluis en hem gevraagd of er geen eindcontrole op de uitvoering van het werk is geweest. Na onze eerder gestelde vragen is het voegwerk afgemaakt.
Helaas is de kleur donkerder dan het eerdere werk waardoor er twee kleuren voeg zijn. Het voegwerk is niet gereinigd. Een stel deuren is niet afgewerkt en wordt al een half jaar met een spanband bij elkaar gehouden.

Huisvesten van arbeidsmigranten op locatie Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp

LADA wijst het realiseren van een wooncomplex met noodzakelijke voorzieningen voor het huisvesten van tweehonderd arbeidsmigranten op de locatie Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp af. Dit soort grootschalige opvang past niet in het buitengebied en is alleen te realiseren op industrieterreinen, zoals Agriport of Robbenplaat. LADA is voorstander van het beleid dat in Westfriesland gevoerd wordt door extra huisvestingsplaatsen op agrarische bedrijven toe te staan.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.