Auteur archieven: Redactie

Servicewagen Hollands Kroon

Servicewagen
LADA heeft met instemming het bericht tot zich genomen dat de gemeente vanaf mei met een servicewagen gaat rijden om naar de inwoners toe te komen. In het persbericht van 9 oktober 2017 lanceerde LADA het idee van de mobiele balie, wat tevens een belangrijk onderdeel was in ons verkiezingsprogramma ”De inwoner aan zet”.

Het persbericht van de gemeente
Vanaf mei rijden wij met een servicewagen door de gemeente waar u als inwoner terecht kunt voor vragen en/of problemen. De wagen wordt nu gebouwd en we zoeken nog naar een passende naam. Denkt u met ons mee?

Rijdend kantoor
De servicewagen is een klein rijdend kantoor met ruimtes en zitjes om u in te ontvangen. Hierin nemen medewerkers van verschillende teams in wisselende samenstelling plaats. De wagen staat op basis van een rooster een dag of dagdeel bij u in de buurt. Dit rooster maken we ruim op tijd bekend zodat u weet waar en wanneer u de wagen kunt vinden. In eerste instantie hebben we verspreid over Hollands Kroon in de volgende dorpen een standplaats bedacht: Hippolytushoef, Wieringermeer, Nieuwe Niedorp en Anna Paulowna. Als blijkt dat er nog een ander dorp met standplaats toegevoegd moet worden dan houden we de mogelijkheid open om dit aan te passen.

Met welke vragen kunt u terecht?
Veel zaken worden tegenwoordig digitaal geregeld. Sommige inwoners hebben daar een klein beetje hulp bij nodig. Sommige vragen zijn ook niet altijd telefonisch op te lossen. Met die vragen kunt u straks terecht bij onze servicewagen. Maar uiteraard kunt u ook andere vragen en/of problemen aan de kaak stellen. In specifieke gevallen kunt u hier straks ook op afspraak terecht.

Medio mei
De verwachting is dat de wagen medio mei van de band afrolt. Daarna wordt de wagen in Hollands Kroonstijl bestickerd en wordt de naam van de wagen er op gezet.

LADA luistert

LADA houdt maandag 28 januari een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, zaal De Verbinding  Verwachting 1, Anna Paulowna; aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 31 januari wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Huisvesten van arbeidsmigranten op locatie Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp

LADA wijst het realiseren van een wooncomplex met noodzakelijke voorzieningen voor het huisvesten van tweehonderd arbeidsmigranten op de locatie Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp af. Dit soort grootschalige opvang past niet in het buitengebied en is alleen te realiseren op industrieterreinen, zoals Agriport of Robbenplaat. LADA is voorstander van het beleid dat in Westfriesland gevoerd wordt door extra huisvestingsplaatsen op agrarische bedrijven toe te staan.

Inwoners Kreileroord stellen Hollands Kroon in gebreke

Een bericht in de Schager Courant vermeldt dat Hollands Kroon door inwoners van Kreileroord in gebreke is gesteld omdat de commissie bezwaarschriften de termijn heeft overschreden waarbinnen uitspraak gedaan moest worden op de bezwaren die zijn ingediend tegen de komst van pensions voor arbeidsmigranten in het dorp. LADA heeft hierover onderstaande vragen aan het college gesteld:

  • Is dit bericht juist?
  • Zo ja, waarom is er nog geen uitspraak gedaan?
  • Klopt het dat de termijn op maandag 26 november is verstreken?
  • Wat zijn de kosten die dit met zich meebrengt?
  • Indien het bericht niet juist is, wanneer verstrijkt de termijn dan?

LADA luistert

LADA houdt maandag 10 december een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, zaal Centraal Station,  Verwachting 1, Anna Paulowna.
aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 18 december wordt behandeld.
Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Beeldvormende vergaderingen op locatie

In de raadsvergadering van 31 oktober werd het voorstel over de uitbreiding van het Winkelhart Nieuwe Niedorp na raadsbrede kritiek door het college van de agenda afgehaald. Daarbij kwam de toezegging dat er eerst nog een beeldvormende vergadering over dit onderwerp gehouden zou worden. Deze vergadering is vastgesteld op 13 december a.s. en wordt gehouden in de raadszaal in Anna Paulowna. Beeldvormende vergaderingen zijn openbaar. Voor LADA is het dan ook onbegrijpelijk dat er niet voor gekozen is om deze vergadering in Nieuwe Niedorp te houden. Het is ook in strijd met het coalitieakkoord van SHK, VVD en CDA waarin we lezen in hoofdstuk 2. Speerpunten: Daar waar het om een locatie gebonden onderwerp gaat, kan de beeldvormende vergadering op locatie plaatsvinden.
LADA is van mening dat beeldvormende vergaderingen waarin locatie gebonden onderwerpen op de agenda staan gehouden moeten worden in de kern waarin het speelt.

Teken de petitie voor een gekozen burgemeester

Aanstaande dinsdag behandelt de Eerste Kamer de grondwetswijziging die de gekozen burgemeester mogelijk maakt (doordat de kroonbenoeming van de burgemeester uit de grondwet wordt geschrapt). Als Meer Democratie hopen we van harte dat dit voorstel wordt aangenomen. En de benodigde tweederde meerheid lijkt voorhanden te zijn.

Maar… met de Eerste Kamer weet je het nooit. Als het op democratische systeemverandering aankomt, blijkt de niet direct gekozen Eerste Kamer keer op keer een conservatief bolwerk van tegenstand en kan er op het laatste moment nog een duveltje uit een doosje komen. In maart 2005, tijdens de ‘Nacht van Van Thijn’, werd een soortgelijke grondwetswijziging ook al eens op het allerlaatste moment geblokkeerd. Daarom roepen wij u op om de druk op de Eerste Kamer op te voeren:

Teken de petitie en laat de senatoren weten dat wij, de burgers, een gekozen burgemeester willen!

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.