De tekst uitgesproken door fractieleider Henk van Gameren tijdens de behandeling van de Programmabegroting 2020 in de raadsvergadering van 7 november 2019 vind U hier => Programmabegroting 2020