LADA & ANDERS! luistert

OFV Reacties uitgeschakeld voor LADA & ANDERS! luistert

LADA & ANDERS! houdt maandag 10 oktober een openbare fractievergadering in mfc De Doorbraak, Bollenstraat 66, 1773 AK Kreileroord, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 13 oktober wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Een LADA-initiatief bekroond en in de race voor nog een prijs

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Een LADA-initiatief bekroond en in de race voor nog een prijs

Viskringloop Wieringermeer valt zowel bij publiek als jury Arie Kepplerprijs het meest in de smaak.
Lees hier het hele artikel.

[update]
De Viskringloop Wieringermeer is nu ook genomineerd voor de prestigieuze Dutch Design Awards

Nieuwsbrief 124 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 124 is uit!

In dit nummer:

 • Verslag openbare fractievergadering
 • LADA & Anders! stemt tegen wijziging bestemmingsplan B1; coalitie niet
 • Vragen aan college
 • Uit de fractie
 • Viskringloop genomineerd
 • Meer democratie, burgerberaad
 • Biodiversiteitsherstel: boeren enthousiast over kruidenrijk, graszaad voor weilanden

klik hier -> Nieuwsbrief 124

Beantwoording vragen over verbruik drinkwater voor koeling datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over verbruik drinkwater voor koeling datacenters

Op 15 augustus jl. heeft de LADA & ANDERS! fractie vragen gesteld over het drinkwaterverbruik voor de koeling van de datacenters
Het antwoord van het college kunt u hier lezen

Verslag openbare fractievergadering 12-09-2022

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering 12-09-2022

Het verslag van de openbare fractievergadering  van 12-09-2022 jl. kunt u hier lezen.

LADA & Anders! Stemt tegen wijziging bestemmingsplan B1; coalitie niet

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA & Anders! Stemt tegen wijziging bestemmingsplan B1; coalitie niet

Afgelopen donderdag stond er een wijziging van het bestemmingsplan uitbreiding Agriport B1 op de agenda. Nadat de vorige gemeenteraad in 2021 heeft ingestemd met de bestemmingsplanwijziging, die de bouw van een nieuw datacenter mogelijk maakt, gaf de provincie een reactieve aanwijzing op dit plan. De reactieve aanwijzing had te maken met de verkeersafwikkeling op het deelgebied B1. Hierop is de gemeente Hollands Kroon in beroep gegaan, maar uiteindelijk is er in overleg met de provincie een wijziging overeengekomen waardoor het bestemmingsplan opnieuw aan de (nieuwe) gemeenteraad werd voorgelegd.

Een uitgelezen kans voor de nieuwe coalitie om de bestemmingsplanwijziging die de bouw van een nieuw datacenter op deelgebied B1 mogelijk maakt, tegen te houden. Tegen stemmen zou betekenen dat de oplossing voor de verkeersafwikkeling geen akkoord zou krijgen van de gemeenteraad. Daardoor zou het probleem blijven bestaan, en bestaat de kans dat de provincie de bestemmingsplanwijziging dwarsboomt en de bouw van datacenter op B1 niet mogelijk wordt. Hiermee zou recht worden gedaan aan de zorgen van inwoners, die hun omgeving zien ‘verdozen’.

Helaas bleken de coalitiepartijen, waarvan een aantal zich in de campagne stevig verzette tegen de komst van datacenters, hier anders over te denken. 4 leden van OHK, GroenLinks, PvdA, SHK, D66, VVD en CDA stemden voor het voorstel, waardoor er voor de provincie geen reden meer is om de bestemmingsplanwijziging af te wijzen. Alleen LADA & Anders! en twee leden van OHK waren bereid om deze unieke kans om een datacenter op B1 te voorkomen, aan te grijpen. Daarmee is voorlopig de laatste kans verkeken, en vinden de bouwplannen op B1 hoogstwaarschijnlijk spoedig doorgang.

Viskringloop genomineerd

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Viskringloop genomineerd

De Viskringloop, in de Wieringermeer (naast het Robbenoordbos) is genomineerd voor de Arie Keppler prijs. Een tweejaarlijkse prijs die als doel heeft om beleidsontwikkelingen en gerealiseerde projecten in beeld te brengen.
De Viskringloop is door een initiatief van LADA op de huidige locatie aangelegd.

LADA & ANDERS! luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA & ANDERS! luistert

LADA & ANDERS! houdt maandag 12 september een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766AD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 15 september wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

LADA & ANDERS! stellen vragen over verbruik drinkwater voor koeling datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA & ANDERS! stellen vragen over verbruik drinkwater voor koeling datacenters

Na aanleiding van een op 11 augustus jl gepubliceerd artikel in De Telegraaf en het Noordhollands Dagblad een eerdere vragen hierover van de LADA fractie aan het vorige college heeft de  LADA & ANDERS! vragen gesteld over het drinkwaterverbruik voor koeling van de datacenters.
Deze vragen kunt u hier lezen.

Nieuwsbrief 123

2) Nieuwsbrief Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 123

Nieuwsbrief 123 is uit!
In dit nummer onder andere:

 • Verslag openbare fractievergadering
 • Vergaderschema fractie
 • Uit de fractie
 • Samen bouwen aan vertrouwen

klik hier -> Nieuwsbrief 123


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 7 december 2022 @ 23:15

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.