Categorie archieven: Politieke vragen

VVD, CDA en LADA & ANDERS! stellen vragen over de vacature voor dorpsmanager

VVD, CDA en LADA & ANDERS! fracties hebben kritische vragen gesteld over de manier waarop het college omgaat met de ambitie om vier dorpsmanagers aan te stellen.
Hoewel het college van B&W had toegezegd de raad vooraf te informeren en niet “gebaseerd op niets” geld uit te geven verschenen op 21 maart plots de vacatures al online

De LADA & ANDERS! fractie stelt vragen over afvaldumping aan de Hendsweel in Hippolytushoef

Geachte leden van het college,

Meermaals is onze fractie benaderd door bewoners van de Hendsweel in Hippolytushoef. Achter een berging, grenzend aan de kleine parkeerplaats tegenover de speeltuin, wordt constant grofvuil gedumpt. Telkens wordt hier melding van gemaakt, en wordt het grofvuil uiteindelijk verwijderd. Helaas duurt het soms maar een paar dagen voor de stoep weer vol staat met koelkasten, kano’s, bankstellen en houtafval.

Onze fractie heeft per mail navraag gedaan bij Beter Wonen (van wie het betreffende stuk stoep is), en zij geven het volgende aan:
‘Zoals u waarschijnlijk weet is afvaldumping een groot probleem in de gemeente Hollands Kroon. Er wordt niet alleen op het plekje achter de Hendsweel afval gedumpt maar ook op andere plekken en in het buitengebied. Een mogelijke oorzaak hiervan is de extra kosten die bewoners van de gemeente moeten maken om hun huisvuil op te laten halen. (…)

Wij gaan graag met de gemeente in gesprek om samen maatregelen te treffen en ook Beter Wonen is van mening dat dit niet bijdraagt aan een prettig leefbare omgeving. Het zijn inwoners van de gemeente Hollands Kroon die dit veroorzaken en mogelijk huurders van Beter Wonen.’

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Is het college op de hoogte van de stortingsproblematiek op deze locatie?
  2. Is het college bereid om op korte termijn met Beter Wonen om tafel te gaan om tot een structurele oplossing te komen voor dit probleem, dat op meerdere plekken speelt?
  3. Zo ja, kan het college de gemeenteraad in een memo over de uitkomsten inlichten?
  4. Wordt het probleem met storten, dat Beter Wonen in haar mail signaleert, meegenomen in de evaluatie van de implementatie van het nieuwe afvaltarief?
  5. Hoe veel meldingen van afvaldumping heeft de gemeente in de afgelopen jaren gekregen?

Graag zouden we een overzicht van de afgelopen 5 jaar ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Beperkingen vrachtverkeer op Ooster-en Westerweg in Nieuwe Niedorp

In vragen van de LADA & ANDERS! fractie aan het college over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp werd verwezen naar regelmatig optredende schade aan de sluis veroorzaakt door vrachtauto’s. Wij gaven aan dat het probleem is dat het steeds groter en zwaarder wordende vrachtverkeer vanaf de Hartweg via de Oosterweg het dorp wil inrijden en klem komt te zitten op de sluis bij opdraaien naar de Dorpsstraat.
Verder werd onder de aandacht gebracht dat op de smalle Oosterweg met tegemoet komend verkeer het elkaar passeren voor gevaarlijke situaties zorgt, vooral in het stuk tussen de Boomerbrug en de sluis door de smalle, steile berm aan de slootkant.
Ook op de Westerweg geeft de aansluiting van de brug op de Dorpsstraat problemen.
In onze optiek zijn de Oosterweg en Westerweg niet meer in staat om het steeds groter wordende vrachtverkeer op verantwoorde wijze af te wikkelen. Dit kan alleen nog geschieden door Nieuwe Niedorp binnen te rijden vanaf de N242 wat betekent dat de Oosterweg en Westerweg voor vrachtverkeer afgesloten moeten worden.
Wij vroegen het college: bent u bereid om onderzoek te doen om tot een passende oplossing te komen?
Dit heeft geleid tot het instellen van een lengtebeperking. Een volledige afsluiting voor vrachtverkeer is volgens het college niet wenselijk.
De Oosterweg wordt afgesloten voor voertuigen langer dan 12 meter. Dit wordt aangegeven met een verbodsbord bij de Hartweg. De Westerweg wordt afgesloten voor voertuigen
langer dan 8 meter, aangegeven met een verbodsbord geplaatst bij de splitsing met de Rijdersstraat.

LADA & ANDERS! stellen vragen over Speeltuin de Biesbos, Elshof-Zuid

Geachte leden van het college,

Vandaag, woensdag 15 februari 2023 hebben wij onderstaande mail ontvangen naar aanleiding waarvan wij vragen hebben.

 

Van: Rick keijzer
Verzonden: Tuesday, February 14, 2023 11:27:30 PM
Aan: College Hollands Kroon <college@hollandskroon.nl>; Gemeenteraad <gemeenteraad@hollandskroon.nl>; kernbeheer <kernbeheer@hollandskroon.nl>
Onderwerp: Speeltuin de Biesbos Elshof-Zuid

Beste Gemeente,

Toen ik hoorde dat dingen weg moesten uit de speeltuin was ik erg boos. Ik wil graag samen met mijn vriendjes kunnen spelen in de nieuwe speeltuin. 

  • Waarom mag dat niet?
  • Maken we te veel geluid?

Ik weet het niet. Ik kan alleen maar zeggen dat ik en mijn vriendjes de speeltuin erg leuk vinden en dat we graag willen dat de speeltuin blijft zoals hij is.

Samen met een aantal van mijn vrienden hebben wij daarom handtekeningen ingezameld op school. Om te laten zien hoeveel kinderen het een leuke speeltuin vinden. Dit hebben we zelf bedacht omdat veel kinderen die op IKC de Kroon zitten spelen in deze speeltuin.

De handtekeningen die we hebben verzameld willen we graag aan de burgemeester geven om te laten zien hoe blij we met de speeltuin zijn. We willen graag dat de speeltuin blijft zoals hij nu is.

We hadden voor maandag 13 februari een afspraak gemaakt om de handtekeningen te overhandigen aan de burgemeester, maar vrijdag 10 februari wordt de afspraak opeens afgezegd. We mogen ook geen nieuwe afspraak maken met de burgemeester. 

  • Waarom mogen we onze handtekeningen niet aan de burgemeester geven?
  • Waarom wil niemand naar ons luisteren?
  • Wat kunnen wij doen om de speeltuin te behouden zoals hij nu is voor kinderen van 4 tot 12 jaar?

Wij hopen zo spoedig mogelijk op een reactie omdat ook wij onze stem willen laten horen!!

Met vriendelijke groet,

Daley Keijzer (8 jaar)

Lees verder

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.