Nieuwsbrief 120 is uit!

In dit nummer:

  • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
  • Verslag openbare fractievergadering
  • Uit de fractie
  • Beperkte financiering maakt lokale partijen kwetsbaar
  • Natuurontwikkeling in Hollands Kroon
  • Lezers schrijven
  • Lage verkiezingsopkomst moet leiden tot meer burgerparticipatie

Klik hier -> Nieuwsbrief 120