Beantwoording door het college van de vragen over de verkeerssituatie Westfriesedijk

Op 2 oktober 2023 heeft de LADA fractie politieke vragen gesteld over over de verkeerssituatie Westfriesedijk. Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

LADA stelt vragen over de verkeerssituatie Westfriesedijk

Geachte leden van het college, Recentelijk werd onze fractie benaderd met klachten over de fietsveiligheid op de Westfriesedijk ter hoogte van Kolhorn. Navraag bij het Hoogheemraadschap leerde dat de Westfriesedijk tegenwoordig in beheer is van de gemeente. Naar aanleiding van de melding heeft onze fractie een aantal vragen: Is het...

Beantwoording vragen over de inrichting van de buitenruimte van het Winkelhart Niedorp

Op 12 juli jl. heeft de LADA fractie vragen gesteld over de inrichting van de buitenruimte van het Winkelhart Niedorp. Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

LADA stelt vragen over de inrichting van de buitenruimte van het Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college, Voor de renovatie van het Winkelhart Niedorp stonden er op diverse plaatsen bankjes in de buitenruimte. Wij hebben al diverse keren te horen gekregen dat deze gemist worden. Er zijn bankjes in de nieuwe passage geplaatst maar het buiten kunnen zitten wordt toch gemist. Onze...

LADA & ANDERS! stellen vragen over container met accu op het voetpad bij de Vomar Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college, De container waarin de accu voor de opslag van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit door de Vomar supermarkt is geplaatst op het voetpad dat rondom het verbouwde Winkelhart Niedorp is aangelegd. Zoals de foto duidelijk weergeeft is er weinig ruimte overgebleven. inwoners die gebruik maken van...

Beperkingen vrachtverkeer op Ooster-en Westerweg in Nieuwe Niedorp

In vragen van de LADA & ANDERS! fractie aan het college over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp werd verwezen naar regelmatig optredende schade aan de sluis veroorzaakt door vrachtauto’s. Wij gaven aan dat het probleem is dat het steeds groter en zwaarder wordende vrachtverkeer vanaf de Hartweg...

LADA & ANDERS! stellen vervolgvragen over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp

De LADA & ANDERS! fractie heeft vervolgvragen over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp aan het college gesteld.

Vrachtwagens zijn te lang voor krappe kruisingen in Nieuwe Niedorp. Maar een verbod is niet mogelijk

Het college van B en W antwoordt hiermee op vragen van de fractie Lada/Anders. Volgens genoemde partij is de kruising te krap bemeten voor vrachtwagencombinaties. Zo raakte de sluisbrug begin november door een vrachtwagen flink beschadigd en kwam een truck vast te zitten omdat de draai rechtsaf naar de Dorpsstraat...

Verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp

De LADA & ANDERS! fractie heeft vragen over de verkeerssituatie op de sluis in Nieuwe Niedorp aan het college gesteld.

Persbericht: beantwoording vragen LADA & ANDERS! over invulling projectplan Dahliapark

LADA&ANDERS ! heeft op 4 mei aan het college gevraagd of B en W bereid zijn de suggestie van Stichting Vrienden van park de Meet over te nemen om de grens van het park met 2 meter uit breiden. De beantwoording kunt u lezen in dit persbericht.

LADA & ANDERS! stellen vragen over voorlopige invulling projectplan Dahliapark

Na aanleiding van een e-mail van de stichting “Vrienden van park de Meet” verstuurd naar alle fracties heeft LADA & ANDERS! vragen aan het college gesteld. Deze vragen kunt u hier vinden.

Open ruimte Leijerdijk blijft open

In de vergadering van 3 september 2020 heeft de raad met grote meerderheid ingestemd met het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bloembollenbedrijf Leijerdijk 5 Nieuwe Niedorp”. Daarmee werd het mogelijk om een opslagloods te bouwen in het open gebied aan de Leijerdijk. LADA heeft tegen dit bestemmingsplan gestemd omdat het in onze ogen...

LADA steunt renovatieplan zwembad De Rijd

Donderdag behandeld de gemeenteraad het voorstel tot renovatie van De Rijd. Een voorstel waar LADA zich goed in kan vinden omdat hiermee een initiatief vanuit de bevolking om met  vrijwilligers het achterstallig onderhoud aan te pakken gehonoreerd wordt.  Eindelijk neemt de gemeente verantwoordelijkheid voor ruim tien jaar achterstallig onderhoud om...

Restauratie sluis in Nieuwe Niedorp

Er is met wethouder Theo Groot gesproken over de werkzaamheden aan de sluis en hem gevraagd of er geen eindcontrole op de uitvoering van het werk is geweest. Na onze eerder gestelde vragen is het voegwerk afgemaakt. Helaas is de kleur donkerder dan het eerdere werk waardoor er twee kleuren...

Huisvesten van arbeidsmigranten op locatie Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp

LADA wijst het realiseren van een wooncomplex met noodzakelijke voorzieningen voor het huisvesten van tweehonderd arbeidsmigranten op de locatie Westerweg 27 in Nieuwe Niedorp af. Dit soort grootschalige opvang past niet in het buitengebied en is alleen te realiseren op industrieterreinen, zoals Agriport of Robbenplaat. LADA is voorstander van het...

Schriftelijke vragen aanbiedplek vuilcontainers Trambaan, Winkel

Vragen aan college Aan de Trambaan te Winkel ligt een hele brede groenstrook. Er zijn in deze groenstrook echter géén aanbiedplekken voor de afvalcontainers gerealiseerd. Dit betekent dat de containers op de fietsstrook van de rijbaan geplaatst moeten worden wat de veiligheid niet ten goede komt. Bewoners hebben de gemeente...

Vragen omtrent onderhoud sloot Nieuwe Niedorp

Geachte leden van het college,   Met SV 1763 heb ik de vervuiling van de sloot langs de Dorpsstraat in Nieuwe Niedorp onder uw aandacht gebracht waarbij op 07-11-2017 het volgende nietszeggende antwoord werd ontvangen: Er is contact geweest tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap . De sloot langs de...

Peter Couwenhoven