De democratie staat er niet goed voor [Link]

De inwoners komen er in de gemeente Hollands Kroon bekaaid af als het gaat om inspraak. Politici zien in de groeiende kloof met de burger steeds vaker brood in minderheidsconstructies en achterkamertjespolitiek. Constructies waarin de gemeente een soort quasi inspraak lijkt te bieden lopen steevast uit op georkestreerde uitkomsten waardoor een publiek debat op voorhand in de kiem wordt gesmoord én om zeep geholpen.  De inwoners die zich toch al niet gehoord voelen keren zich daarom massaal af van de politiek omdat zij keer op keer aan het kortste eind trekken.Inwoners Hollands Kroon worden gehoord bij LADA

LADA luistert – Juist NU!

De LADA fractie plaatst regelmatig kanttekeningen bij het reilen en zeilen binnen de gemeente en wil zaken grondig veranderen en dit realiseren vanuit democratische basisprincipes. Daarbij is een belangrijk uitgangspunt het luisteren naar de inwoners van Hollands Kroon. Een logische volgende stap die LADA daarom zet is de start van een digitaal Dorps- of Discussieplein waar u uw stem kunt laten horen en met andere inwoners en geïnteresseerden van gedachten kunt wisselen over zaken die u aangaan. Uw stem en mening niet eenzijdig gefilterd door gemeenteambtenaren, bestuurders of andere steakholders dat is wat LADA beoogt met dit initiatief.

Discussieer daarom mee met de fractie van LADA en laat uw stem horen over zaken die u bezig houden op LADALUIST.NU! U geeft hiermee weer vorm en inhoud aan hoe democratie er uit hoort te zien, namelijk door en voor de inwoners.

Klik HIER om het Discussieplein te bezoeken.