Categorie archieven: Gebied

LADA stelt vragen over locatie tijdelijke huisvesting Hoornseweg, Middenmeer

Geachte leden van het college,

U heeft de locatie aan de Hoornseweg aangewezen  om geschikt te maken voor tijdelijke opvang van spoedzoekers,  Oekraïners en statushouders. U geeft aan dat de hoeveelheid fijnstof in de lucht op deze locatie in de nabijheid van de A7 lager is dan het gemiddelde in Nederland en vergelijkbaar is met een gemiddelde stad in Nederland.

 1. Wanneer zijn er metingen gedaan waaruit deze conclusies getrokken zijn door u?
 2. Kunt u ons het rapport ter beschikking stellen van dit onderzoek?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA stelt vragen over de verkeerssituatie Westfriesedijk

Geachte leden van het college,

Recentelijk werd onze fractie benaderd met klachten over de fietsveiligheid op de Westfriesedijk ter hoogte van Kolhorn. Navraag bij het Hoogheemraadschap leerde dat de Westfriesedijk tegenwoordig in beheer is van de gemeente. Naar aanleiding van de melding heeft onze fractie een aantal vragen:

 1. Is het college bekend met de slechte staat van de bermen van de Westfriesedijk op het traject van de Hartweg tot na de bocht bij Kolhorn? Zo ja, wanneer staat versterking van de berm op de planning?
 2. Zou het mogelijk zijn om de berm van de Westfriesedijk met graskeien te versterken? Zo nee, waarom niet?
 3. Hollands Kroon heeft als beleid veilige fietsroutes te creëren. Is het in dat kader een optie om het fietspad dat vanaf de Oude Provinciale weg tot de Hartweg langs de dijk ligt door te trekken naar Kolhorn? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA stelt vragen over bouwplannen Lelypark

Geachte leden van het college,

In de Schager Courant van 26 september wordt vermeld dat Wooncompagnie medio 2024 start met de bouw van 120 woningen in het Lelypark.
De wijziging van het bestemmingsplan Wieringerwerf – Lelypark  is in raadsvergadering van 16 december 2021, agendapunt 8.5, vastgesteld. In het rapport van Bügel-Hajema wordt ernstige bodemverontreiniging  geconstateerd.

In het grondwater van peilbuis 84 zijn sterke verhogingen aan barium, minerale olie en benzeen gevonden.  Voor naftaleen en som xylenen zijn tussenwaarden overschreden. Verder zijn er vluchtige aromaten en chlooralifaten gemeten. Ook wordt vermeld dat grenzend aan de noordzijde van Lelypark een sterke verhoging van PAK in de bodem is gemeten.

Op beantwoording van technische vragen (TV2156) gesteld door de LADA-fractie of daar consequenties aan verbonden zijn, heeft u bevestigend beantwoord en dat er gesaneerd gaat worden.

Kunt u ons informeren over de stand van zaken betreffende de bodemsanering op Lelypark?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Opening hospice Het Tweede Huis

Door Daan Pruimboom

Afgelopen zaterdag was de open dag van Hospice het Tweede Huis in Westerland. Een uniek voorbeeld van een initiatief uit de samenleving waar men met zijn allen de schouders onder heeft gezet. Na 8 jaar voorbereidingen is het hospice eindelijk klaar voor gebruik, en binnenkort kunnen de eerste bewoners hun intrek nemen. En: het resultaat mag er zijn. Op een van de mooiste locaties van Hollands Kroon, aan het Amstelmeer, is een prachtige zorginstelling verrezen met ruime kamers, een gemeenschappelijke woonkamer en een keuken.
Rondom het gebouw zijn terrasjes en wandelpaden aangelegd, vanwaar je kunt uitkijken over het Amstelmeer.

Naast het hoofdgebouw is een mortuarium bijgebouwd. Het woord ‘mortuarium’ klinkt toch een beetje luguber, maar daar is in dit geval zeker geen sprake van. Het mortuarium heeft drie warme kamers met prachtig uitzicht, waar de nabestaanden ten alle tijden naar binnen kunnen om even een moment alleen te zijn met de overledene. Het mortuarium is niet alleen voor overledenen van het hospice; voor ‘gewone’ overledenen is hier ook plek.

 

Op Wieringen was behoefte aan een hospice waar terminale Wieringers hun laatste maanden konden doorbrengen. Hiervoor moest men naar Den Helder of Schagen voor dit type zorg. Om een hospice op Wieringen te krijgen werd een stichting opgericht, en het leegstaande pand aan de Westerlanderweg bleek een geschikte locatie om verder te onderzoeken. Dankzij donaties en samenwerking met talloze stichtingen, maatschappelijke organisaties en bedrijven werd het geld opgehaald om deze locatie uit te bouwen tot een hospice.

LADA stelt vragen over de inrichting van de buitenruimte van het Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college,

Voor de renovatie van het Winkelhart Niedorp stonden er op diverse plaatsen bankjes in de buitenruimte.
Wij hebben al diverse keren te horen gekregen dat deze gemist worden. Er zijn bankjes in de nieuwe passage geplaatst maar het buiten kunnen zitten wordt toch gemist.
Onze vraag is dan ook:

 1. Worden er bankjes teruggeplaatst in de buitenruimte?
 2. Zo nee. Wat is daarvoor de reden?

 

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA & ANDERS! stellen vragen over container met accu op het voetpad bij de Vomar Winkelhart Niedorp

Geachte leden van het college,

De container waarin de accu voor de opslag van met zonnepanelen opgewekte elektriciteit door de Vomar supermarkt is geplaatst op het voetpad dat rondom het verbouwde Winkelhart Niedorp is aangelegd.


Zoals de foto duidelijk weergeeft is er weinig ruimte overgebleven.
inwoners die gebruik maken van een booster kunnen de container niet passeren. Ook met een rollator is het lastig.

 1. De plaatsing van de container op deze plek staat haaks op het inclusief inrichten van de openbare ruimte. Bent u dat met ons
  eens?
 2. Is er overleg geweest over de locatie waar de container geplaatst zou worden?
 3. Zo ja, waarom is dan besloten voor deze locatie en niet voor de achterzijde van het Winkelhart?
 4. Als verplaatsing van de container niet mogelijk is, bent u dan bereid om de braakliggende strook grond van tegels te voorzien om een goede passage van de container mogelijk te maken?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

De LADA & ANDERS! fractie stelt vragen over afvaldumping aan de Hendsweel in Hippolytushoef

Geachte leden van het college,

Meermaals is onze fractie benaderd door bewoners van de Hendsweel in Hippolytushoef. Achter een berging, grenzend aan de kleine parkeerplaats tegenover de speeltuin, wordt constant grofvuil gedumpt. Telkens wordt hier melding van gemaakt, en wordt het grofvuil uiteindelijk verwijderd. Helaas duurt het soms maar een paar dagen voor de stoep weer vol staat met koelkasten, kano’s, bankstellen en houtafval.

Onze fractie heeft per mail navraag gedaan bij Beter Wonen (van wie het betreffende stuk stoep is), en zij geven het volgende aan:
‘Zoals u waarschijnlijk weet is afvaldumping een groot probleem in de gemeente Hollands Kroon. Er wordt niet alleen op het plekje achter de Hendsweel afval gedumpt maar ook op andere plekken en in het buitengebied. Een mogelijke oorzaak hiervan is de extra kosten die bewoners van de gemeente moeten maken om hun huisvuil op te laten halen. (…)

Wij gaan graag met de gemeente in gesprek om samen maatregelen te treffen en ook Beter Wonen is van mening dat dit niet bijdraagt aan een prettig leefbare omgeving. Het zijn inwoners van de gemeente Hollands Kroon die dit veroorzaken en mogelijk huurders van Beter Wonen.’

Wij hebben hierover de volgende vragen:

 1. Is het college op de hoogte van de stortingsproblematiek op deze locatie?
 2. Is het college bereid om op korte termijn met Beter Wonen om tafel te gaan om tot een structurele oplossing te komen voor dit probleem, dat op meerdere plekken speelt?
 3. Zo ja, kan het college de gemeenteraad in een memo over de uitkomsten inlichten?
 4. Wordt het probleem met storten, dat Beter Wonen in haar mail signaleert, meegenomen in de evaluatie van de implementatie van het nieuwe afvaltarief?
 5. Hoe veel meldingen van afvaldumping heeft de gemeente in de afgelopen jaren gekregen?

Graag zouden we een overzicht van de afgelopen 5 jaar ontvangen.

 

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.