Het verslag van de openbare fractievergadering LADA & ANDERS! welke gehouden is op 11 april jl. hunt u hier vinden.