Nieuwsbrief 119 is uit!
In dit nummer

  • Lijst 5 onze kandidaten
  • Verslag openbare fractievergadering van 7 februari jl.
  • Uit de fractie, verslag raadsvergadering van donderdag 17 februari jl.
  • Dikke onvoldoende voor gemeentebesturen Hollands Kroon en Den Helder

Klik hier -> Nieuwsbrief 119