Nieuwsbrief 118 is uit!
In dit nummer:

  • Onze kandidaten:
  • Welkom Daan
  • Nog een nieuw gezicht binnen LADA
  • Uit de fractie, verslag raadsvergadering van donderdag 127 januari jl.
  • Verslag fractievergadering

Klik hier -> Nieuwsbrief 118