LADA bijt zich vast op bodemvervuiling

Bron: Schager Courant 21-12-2021

Opmerking LADA: Veiligheidscode ‘zwartvluchtig’ is de zwaarste klasse voor bodemverontreiniging, welke geldt voor de aanwezigheid van carcinogene en mutagene stoffen.