Maandelijkse archieven: oktober 2021

Verslag openbare fractievergadering van 25 oktober jl.

De vergadering werd gehouden in De Oude School in Wieringerwaard. De raadagenda’s van 28 oktober en 4 november werden besproken. Op 4 november staan de begroting en het vaststellen van de tarieven op de agenda. De begroting sluit met een positief saldo van € 3,4 miljoen en riep geen vragen op.

Inspreken
De heer Bood Jongerenpartij HK 2022 zoekt kandidaten voor zijn kieslijst maar vindt bij LADA weinig bijval.

Locatieanalyse huisvesting arbeidsmigranten
De provincie Noord-Holland heeft samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit heeft 14 voorkeursgebieden nabij kernen en Agriport opgeleverd. De provincie en de gemeenten gaan met de omwonenden in overleg over de precieze locatie. LADA kan zich vinden in de aangewezen locaties, die voldoen aan grootschalige opvang.

Lees verder

LADA luistert

LADA houdt maandag 25 oktober een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a,  1776AD Wieringerwaard, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergaderingen van 28 oktober en 4 november worden behandeld. Op 4 november staat de begroting op de agenda.  Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@lada.nu

Vervolgvragen storten radioactief en giftig Polonium-210 bij afvalzorg Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LADA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer.
Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant.
Dit antwoord heeft bij GroenLinks en LADA tot vervolgvragen geleid die u hier kunt lezen

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.