Het verslag van de openbare fractievergadering van 13 september jl. vind u hier