Maandelijkse archieven: september 2021

Beantwoording vragen over de stort van afval met Polonium-210 in de Wieringermeer

Op 29 augustus jl. heeft LADA samen met GroenLinks aan het college vragen gesteld over de stort van afval met het uiterst giftige Polonium-210 in de Wieringermeer.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen.

Alleen de radioactieve kant wordt in het antwoord uitgebreid behandeld, helaas niets over de giftige kant.
Er wordt door LADA nagedacht over het stellen van vervolgvragen.

LADA luistert

De LADA-fractie gaat weer fysiek vergaderen. Maandag 13 september is een openbare fractievergadering in De Meerbaak, Professor ter Veenweg, 1775BG Middenmeer, aanvang 20.00 uur.
De agenda van de raadsvergadering van 16 september wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Poloniumhoudend afval niet gevaarlijk?

‘Tata-afval niet gevaarlijk’ is de kop in de Schager Courant van dinsdag 31 augustus boven een artikel over het storten van afval dat vervuild is met het radioactieve isotoop polonium-210 bij deponie Afvalzorg in de Wieringermeer. Dat is de reactie van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Straling waarbij LADA  twijfels heeft. Een nuancering is op zijn plaats. Polonium-210 is niet alleen radioactief maar ook zeer giftig. Daar wordt door de ANVS met geen woord over gerept.

Van nature komt er radioactiviteit voor in ijzererts en kolen, de grondstoffen voor het staal dat Tata Steel produceert. Deze radioactieve elementen concentreren zich als de grondstoffen in een hoogoven worden verbrand. Het afvalstof dat na alle bewerkingen en hergebruik uit de hoogovens overblijft, is het gasstof. Daar zit dus ook polonium-210 in.  Polonium is na opname in het lichaam uitzonderlijk gevaarlijk voor de gezondheid. Inhaleren van een zeer kleine hoeveelheid polonium-210 bevattende stofdeeltjes is al voldoende om bij een mens ziekte of de dood te veroorzaken. Polonium-210 zendt alfadeeltjes uit die in het lichaam celstructuren kunnen aantasten, schade toebrengen aan DNA en celdood veroorzaken. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat organen uitvallen met de dood tot gevolg.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.