Verslag fractievergadering

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag fractievergadering

Maandag 21 juni kwam de fractie bijeen in Cultuurhuis de Kolk in Lutjewinkel. De eerste keer dit jaar dat fysiek vergaderen weer mogelijk was.
Daarmee komt een einde aan de periode dat er alleen maar digitaal vergaderd mocht worden, hetgeen voor ons geen optie was. De agenda’s van de vier raadsvergaderingen
waarmee dit politieke jaar afgesloten wordt, werden behandeld.

Regionale Energie Strategie
De Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN) 1.0 is door de regio opgesteld. Na besluitvorming door de gemeenteraden in Noord-Holland Noord wordt de RES 1.0 NHN aangeboden aan het Nationaal Programma. De volgende stap is het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma. In het hele land, ook in onze eigen regio, ontstaat veel weerstand onder de bevolking door een gebrekkige participatie waardoor er weinig draagvlak is voor de RES. Plaatsen van grote windmolens en zonneweides op land zal tot veel verzet leiden. Wij blijven vasthouden aan ‘zon op dak’, de enige optie die voor LADA bespreekbaar is. Met het windpark in de Wieringermeer heeft Hollands Kroon ruimschoots voldaan aan de gestelde taak. Wij wijzen het plan om zonnepanelen te installeren op eilanden in het IJsselmeer. Dit wordt genoemd in samenhang met de ontwikkeling van de Wieringer hoek. In Medemblik is een petitie gestart om zich hier tegen uit te spreken. Ook de natuurorganisatie en Landschap Noord-Holland wijzen het af.
Natuurontwikkeling in samenhang met aanleg van zonneweides is een onbegaanbare weg.

LADA zal niet instemmen met het voorstel zoals dat er nu ligt.
Lees de rest van dit bericht »

Beantwoording vragen over veiligheid datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over veiligheid datacenters

Op 19 mei jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld overt de veiligheid in en rond de datacenters.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen

De factsheet van de veiligheidsregio waarnaar in het antwoord van het college wordt verwezen vind u hier.

Beantwoording vragen over het lozen zout koelwater door datacenters

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Beantwoording vragen over het lozen zout koelwater door datacenters

Op 30 mei jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld over het lozen van zout koelwater door de datacenters.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen

Nieuwsbrief 111

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 111

Nieuwsbrief 111 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 111


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.