Maandelijkse archieven: mei 2021

Politieke vragen lozen zout koelwater datacenters

Geachte leden van het college,

Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten vragen van de Partij voor de dieren beantwoord over o.a. de lozing van koelwater van de datacenters. Daaruit blijkt dat er sprake is van de lozing van ingedikt zouthoudend koelwater op de sloot waarna het afgevoerd wordt via de Medemblikkervaart en door  gemaal Leemans geloosd wordt op de Waddenzee.

In het gebiedsplan Wieringermeer wordt uitgesproken dat grondgebonden landbouw  in dit gebied de belangrijkste functie heeft waarbij is afgesproken om het huidige systeem niet verder belasten met zout water. Dit betekent zo min mogelijk belasten van zoetwaterbronnen met zoutwaterlozing. Lees verder

Politieke vragen veiligheid datacenters

Geachte leden van het college,

Binnen LADA leven zorgen over de vraag hoe het met de veiligheid in en rond de datacenters is gesteld. Zorgen over hoe er gereageerd wordt op calamiteiten als brand.  Onze zorgen zijn alleen maar toegenomen na het lezen van de publicaties vandaag in het Noordhollands Dagblad over de opslag van de grote hoeveelheden dieselolie.

  1. Zijn onze lokale brandweerkorpsen wel toegerust en opgeleid om effectief op te treden bij  branden in de datacenters?
  2. Zo nee, wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken?
  3. Hebben Google en Microsoft voorzieningen als een bedrijfsbrandweer om in te grijpen bij dreigende calamiteiten?
  4. Zo nee, waarom niet en wat gaat u er aan doen om dat wel mogelijk te maken of valt dat buiten de competentie van de gemeente?

Lees verder

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.