Zoals uit deze ingezonden brief blijkt neemt het college de door de raad vastgestelde beleidskaders niet erg serieus.

Voor LADA geldt dat aanvragen moeten voldoen aan de door de raad gestelde beleidskaders waarbij voor ons grootschalige huisvesting op of nabij een industrieterrein de voorkeur heeft.