Op 19 maart jl. heeft LADA aan het college vragen gesteld over het tekort aan stembiljetten.
Het antwoord van het college kunt u hier lezen.