Maandelijkse archieven: maart 2021

Politieke vragen tekort aan stembiljetten

Geachte leden van het college,

In het Noordhollands Dagblad van 19 maart lezen wij:

Bij het stemmen is wel hier en daar wat misgegaan stelt Bertus Kroon uit Anna Paulowna. Hij is ‘not amused’ over de gang van zaken bij het stembureau in café Wapen van Holland.

Omdat daar de stembiljetten op zijn, worden verscheidene kiezers aan het eind van de woensdag weggestuurd. „Ik kon dus niet stemmen”, zegt Kroon. „Er werd heel laconiek over gedaan. ’Sorry, overmacht’. Ik ben er best pissig om, mijn stem is me gewoon ontnomen.” Wanneer de medewerkers van het stembureau een beetje wakker waren geweest hadden ze op tijd actie ondernomen, zegt Kroon. „Er stond de hele dag een rij daar. Dan zie je dit toch aankomen? Haal je bij een ander bureau extra stembiljetten. Zo simpel is ’t toch? Maar dat hebben ze dus niet gedaan. Daardoor heb ik niet kunnen stemmen. En er zijn nog meer mensen weggestuurd. Slechte zaak.” Lees verder

LADA steunt renovatieplan zwembad De Rijd

Donderdag behandeld de gemeenteraad het voorstel tot renovatie van De Rijd. Een voorstel waar LADA zich goed in kan vinden omdat hiermee een initiatief vanuit de bevolking om met  vrijwilligers het achterstallig onderhoud aan te pakken gehonoreerd wordt.  Eindelijk neemt de gemeente verantwoordelijkheid voor ruim tien jaar achterstallig onderhoud om de Rijd in oude glorie te herstellen. De Rijd is meer dan een zwembad, het is een prachtige plek om te recreëren waar veel herinneringen liggen voor ons Nieruppers. LADA vindt het begrote krediet van € 1 miljoen een verantwoorde uitgaven om de hele locatie van de Rijd in oude glorie te herstellen. LADA is er van overtuigd dat Nieuwe Niedorp in staat is om het zwembad te onderhouden en dat het weer een plek wordt die recreanten uit de hele regio zal trekken.

Politieke vragen: Restwarmte datacenters

Geachte leden van het college,

Uit de op 6 maart in het Noordhollands Dagblad gepubliceerde e-mail wisseling wordt wethouder Meskers er op gewezen dat de restwarmte van de datacenters de lucht in wordt geblazen en er geen bestemming aan gegeven kan worden.
Tijdens de beeldvormende vergadering over de restwarmte van datacenters  werd in de presentatie van de heer Stijn Grove (Managing Director Dutch Datacenter Associaton) aandacht besteed dat er in Groningen onderzocht wordt wat de mogelijkheden zijn om de restwarmte uit de datacenters in de Eemshaven naar de stad Groningen te vervoeren om gebruikt te worden voor stadsverwarming.

Waarom is er in Hollands Kroon geen onderzoek gedaan om inzicht te krijgen over wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn om de restwarmte nuttig te gebruiken voordat de raad de voorstellen voorgelegd kreeg om tot besluitvorming over de datacenters over te gaan?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.