LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt op maandag 24 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis De Oude School, Populierenlaan 23a, 1766JD Wieringerwaard, aanvang 20,00 uur.

De raadsvergadering van 27 februari wordt besproken. Belangrijkste punten zijn de principeverzoeken huisvesting arbeidsmigranten, waaronder het Joods werkdorp.
Wilt u daarover met de fractie spreken of een ander onderwerp aan de orde stellen, dan bent u welkom.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06 25311671 of fractielada@gmail.com.

Politieke vragen: Huisvesting tijdelijke medewerkers in Kreileroord

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Politieke vragen: Huisvesting tijdelijke medewerkers in Kreileroord

Geachte leden van het college,
Uit Kreileroord bereiken ons berichten dat er op vier adressen arbeidsmigranten gehuisvest worden. Het betreft de adressen Gijs van Galenstraat 4, 16 , 21 en Korenstraat 71.
Dit is in strijd met artikel 3 van de beleidsregels logiesfuncties tijdelijke medewerkers Hollands Kroon:
Artikel 3 Logiesfuncties in woningen en binnen woongebieden. Logiesfuncties in woningen zijn niet toegestaan, behoudens in een tweede bedrijfswoning op hetzelfde agrarisch bouwperceel

1) Bent u op de hoogte van het huisvesten van tijdelijke medewerkers op deze vier adressen?
2) Zo ja. Waarom wordt dit toegestaan in plaats van handhavend op te treden?
3) Zo nee. Gaat u handhavend optreden en op welke termijn?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

 

Nieuwsbrief 99

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 99

Nieuwsbrief 99 is uit! Klik hier -> Nieuwsbrief 99

Verantwoording voor het fractiebudget in 2019

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verantwoording voor het fractiebudget in 2019

De verantwoording voor het fractiebudget in 2019 vindt u hier


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.