Maandelijkse archieven: januari 2020

Beeldvormende vergadering huisvesting tijdelijke medewerkers

Donderdag 6 februari is er een openbare beeldvormende vergadering waarin de raad geïnformeerd wordt over de stand van zaken rond het huisvestings dossier en zeven ingediende principeverzoeken binnen Hollands Kroon.
De vergadering wordt gehouden in De Verbinding in de MFA te Anna Paulowna, aanvang 20.00 uur.

De principeverzoeken betreffen de volgende locaties:
• De Lange Ring 6 Anna Paulowna
• Middenweg 6 Breezand
• Rijksstraatweg 23 Hippolytushoef
• Valbrugweg 6 Nieuwe Niedorp
• Westerweg 27 Nieuwe Niedorp
• Ulkeweg 23 Slootdorp
• Kluisgat Wieringerwerf

Op de link: stukken beeldvormende vergadering vindt u de stukken:

Verslag openbare fractievergadering 20 januari jl.

De raadsagenda voor 23 januari gaf weinig aanleiding tot discussie. Die ontstond wel over het conceptprogramma duurzaamheid en een GL-motie om vuurwerkoverlast rond de jaarwisseling tegen te gaan.

Verkoop voormalige basisschool De Meerpaal in Anna Paulowna
Standpunt van LADA is dat het plan van woningbouwvereniging Anna Paulowna om tot sloop over te gaan om de bouw van dertig huurappartement mogelijke te maken uitgevoerd moet worden. Een goede zaak dat er sociale huurwoningen worden gebouw waaraan een structureel tekort in de gemeente is.

Motie vuurwerkverbod GroenLinks
GL komt met twee moties waarin de gemeente gevraagd wordt een vuurwerkverbod in te stellen. LADA is gevraagd om de motie mede in te dienen. Het leidt tot een stevig debat waarin de vraag gesteld wordt of het wel zin heeft om dat in te voeren als je het niet kunt handhaven. De conclusie is dat alleen een landelijk
verbod zinvol is. Niet iedere gemeente apart een eigen verbod. LADA zal de motie alleen ondertekenen als er aan toegevoegd wordt dat hij onder aandacht van de minister gebracht wordt. Zo niet, dan is het oordeel dat de motie sympathiek is maar niet realistisch. Dan zullen we hem niet steunen. Lees verder

LADA luistert

LADA houdt maandag 20 januari een openbare fractievergadering in De Cultuurschuur, Loggersplein 1, 1771CE Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur. U vindt ons in de burgemeesterskamer.

De agenda van de raadsvergadering van 23 januari wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.