Maandelijkse archieven: november 2019

Verslag openbare fractievergadering 19-11-2019

Verslag openbare fractievergadering 19-11-2019

Insprekers ontbraken op de vergadering die in mfc De Doorbraak min Kreileroord gehouden werd. Hoewel er een kleine raadsagenda te bespreken was leverde het voldoende stof op voor discussie.

Permanent bewonen recreatiewoningen

De kaders in het voorstel maken het bijna onmogelijk om permanent bewonen toe te staan. Het halfslachtig gedoogbeleid zal met deze verordening niet verdwijnen. Een van de voorwaarden is dat alle eigenaren van recreatiewoningen er mee moeten instemmen, tenzij het reglement van de VVE anders voorschrijft. Deze eis van honderd procent moet worden teruggebracht naar een tweederde meerderheid. Een andere eis is dat de woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit van 2012. In een eerder stadium is door ons al gesteld dat de woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit dat gold tijdens de bouw. Onduidelijk is ook wat financiële gevolgen zijn van de vereveningsbijdrage die vereist wordt. Lees verder

Groeiende steun voor bindend referendum

Eind oktober publiceerde de Raad van State een opmerkelijk positief advies over de jongste poging voor invoering van het bindende correctieve referendum in Nederland van Kamerlid Ronald van Raak (SP). De steun in Den Haag voor referenda neemt weer meer toe en er is een serieuze kans dat het bindende referendum het deze keer wel haalt.

Lees het hele artikel hier

LADA niet naar besloten beeldvorming

Er wordt in Hollands Kroon teveel in beslotenheid vergaderd. Vaak is er daar geen aanleiding voor. De inwoner op afstand gezet. De achterkamer hersteld. LADA heeft daar eerder het standpunt over ingenomen deze vergaderingen te mijden. Daarom was LADA dinsdag 12 november niet aanwezig toen na de  vergadering van het presidium een besloten beeldvormende vergadering voor de raad volgde. Daarin werd het plan van ondernemer Karels gepresenteerd om bij het Joods werkdorp huisvesting voor 270 arbeidsmigranten te realiseren Lees verder

LADA luistert

LADA houdt dinsdag 19 november een openbare fractievergadering in mfc De Doorbraak, Bollenstraat 66, 1773AK  Kreileroord, aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 28 november wordt behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.