Maandelijkse archieven: februari 2019

SV: Onderhoud mfc De Doorbraak

Geachte leden van het college,

Op 09-06-2018 hebben wij u vragen (PV1828) gesteld over achterstallig onder houd van mfc De Doorbraak in Kreileroord. Uw antwoord luidde:

De opdracht tot uitvoering is verleend. Het noodzakelijk onderhoud is gedeeltelijk uitgevoerd en deels in voorbereiding.

Van gebruikers van de mfc vernemen wij dat er tot op heden nauwelijks onderhoud is gepleegd.  Enkele kleine dingen zijn aangepakt maar volgens de gebruikers niet goed uitgevoerd. Het in zeer slechte staat verkerende buitenschilderwerk is nog niet aangepakt.

We zijn acht maanden verder.

  1. Bent u op de hoogte dat er nauwelijks onderhoud is gepleegd?
  2. Waarom is dit niet gebeurd?
  3. Wanneer wordt het onderhoud wel uitgevoerd?
  4. Bent u op de hoogte van klachten  over verkeerd uitgevoerd werk en wat doet u er mee?

Met vriendelijke groet,

Henk van Gameren

LADA luistert

LADA houdt maandag 18 februari een openbare fractievergadering in dorpshuis Prins Maurits, Dorpsstraat 79, 1733 AE Nieuwe Niedorp, aanvang 20.00 uur. De agenda van de raadsvergadering van 28 februari wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom.
Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Servicewagen Hollands Kroon

Servicewagen
LADA heeft met instemming het bericht tot zich genomen dat de gemeente vanaf mei met een servicewagen gaat rijden om naar de inwoners toe te komen. In het persbericht van 9 oktober 2017 lanceerde LADA het idee van de mobiele balie, wat tevens een belangrijk onderdeel was in ons verkiezingsprogramma ”De inwoner aan zet”.

Het persbericht van de gemeente
Vanaf mei rijden wij met een servicewagen door de gemeente waar u als inwoner terecht kunt voor vragen en/of problemen. De wagen wordt nu gebouwd en we zoeken nog naar een passende naam. Denkt u met ons mee?

Rijdend kantoor
De servicewagen is een klein rijdend kantoor met ruimtes en zitjes om u in te ontvangen. Hierin nemen medewerkers van verschillende teams in wisselende samenstelling plaats. De wagen staat op basis van een rooster een dag of dagdeel bij u in de buurt. Dit rooster maken we ruim op tijd bekend zodat u weet waar en wanneer u de wagen kunt vinden. In eerste instantie hebben we verspreid over Hollands Kroon in de volgende dorpen een standplaats bedacht: Hippolytushoef, Wieringermeer, Nieuwe Niedorp en Anna Paulowna. Als blijkt dat er nog een ander dorp met standplaats toegevoegd moet worden dan houden we de mogelijkheid open om dit aan te passen.

Met welke vragen kunt u terecht?
Veel zaken worden tegenwoordig digitaal geregeld. Sommige inwoners hebben daar een klein beetje hulp bij nodig. Sommige vragen zijn ook niet altijd telefonisch op te lossen. Met die vragen kunt u straks terecht bij onze servicewagen. Maar uiteraard kunt u ook andere vragen en/of problemen aan de kaak stellen. In specifieke gevallen kunt u hier straks ook op afspraak terecht.

Medio mei
De verwachting is dat de wagen medio mei van de band afrolt. Daarna wordt de wagen in Hollands Kroonstijl bestickerd en wordt de naam van de wagen er op gezet.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.