De tekst door Henk van Gameren uitgesproken tijdens de algemene beschouwing kunt U lezen via de link tekst algemene beschouwing