Antwoord van het college op onze vragen over de aanleg van aanbiedplaatsen vuilcontainers.

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Antwoord van het college op onze vragen over de aanleg van aanbiedplaatsen vuilcontainers.

Uw vragen
1. Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?
Ja.

2. Bent u van het verzoek van de bewoners op de hoogte?
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte. Er is na het gereedkomen van de herinrichting in plan Dekker een verzoek geweest om aanbiedplaatsen aan te leggen. Tijdens de inloopavond voorafgaand aan de herinrichting is er
geen verzoek om aanbiedplaatsen geweest. Enkele bewoners van de Trambaan hebben toen aangegeven geen containeropstelplaats voor hun deur te willen.

3. Zo ja, wat is dan de reden om dat af te wijzen?
Er zijn verschillende redenen om het verzoek om aanleg van containeropstelplaatsen af te wijzen:
a. Een deel van de bewoners van de Trambaan wil geen containeropstelplaats voor de deur.
b. Op vele locaties langs de Trambaan is aanleg niet mogelijk vanwege de wortelgroei van bomen. Deze bomen zouden daarvoor moeten wijken.
c. Over de bestaande aanbiedlocaties zijn geen meldingen van incidenten ontvangen die betrekking hebben op die aanbiedlocaties. De containers langs de weg staan werken zelfs snelheidsremmend voor autoverkeer.
d. De Trambaan is een 30 km zone. De maximumsnelheid van autoverkeer in combinatie met de breedte van de weg zou geen gevaarlijke situaties moeten veroorzaken.
e. De hoge kosten; de kosten van één aanbiedlocatie liggen rond de € 2.000,-.
f. Er blijven wekelijks containers op de Trambaan staan na de inzameling. Deze containers zijn niet van de bewoners van de Trambaan maar komen van bewoners uit de wijk achter de Trambaan. Het aanleggen van aanbiedlocaties dit ongewenste gedrag kunnen versterken.

LADA luistert

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert

LADA houdt woensdag 31 oktober een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, zaal Waddenzee,  Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

De agenda’s van de raadsvergaderingen van 1 en 6 november worden behandeld. In de vergadering van 6 november wordt de begroting behandeld. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

LADA-voorstel aanleg waterberging gehonoreerd

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA-voorstel aanleg waterberging gehonoreerd

Het Hoogheemraadschap gaat vergunningen aanvragen voor de aanleg van de waterberging op het land dat door het Hoogheemraadschap als baggerdepot is gebruikt. De waterberging wordt ingericht als een paai-en leefgebied voor vissen die van zout naar zoet water trekken. Daarmee is het voorstel, dat Marinus Hovius als woordvoerder destijds deed, overgenomen. Na een vervolggesprek met wethouder Groot heeft het college dit voorstel als alternatief ingebracht bij het Hoogheemraadschap. De waterberging was op een locatie midden in agrarisch gebied gepland. Die locatie werd door de coalitie, inclusief LADA, afgewezen. In de toekomstvisie geeft LADA aan dat aanleg van nieuwe waterberging wordt gecombineerd met natuurontwikkeling. Waar mogelijk nabij en verbonden met het Nationaal Natuur Netwerk om zo robuustere natuurgebieden te verkrijgen. Daarmee wordt voorkomen dat er een versnippering van kleine gebieden ontstaat waarvan de natuurwaarden betwijfeld kunnen worden. De nieuwe locatie voldoet hieraan. Het is gelegen naast het Robbenoordbos en tegen het Wieringer Randkanaal. Een win-win situatie die de natuurwaarden in dit gebied zeker zullen versterken.

Hieronder vind u de links naar het artikel in de Wieringer Courant

Link artikel-waterberging of link naar artikel op WieringerCourant.nl https://wieringercourant.nl/lokaal/ruim-baan-voor-de-vissen-bij-het-oeverse-bos-499913

Nieuwsbrief 89

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 89

Nieuwsbrief 89 is uit! Klik hier –> Nieuwsbrief_89


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 22 september 2022 @ 22:06

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.