LADA houdt woensdag 19 september een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 27  september wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.