Maandelijkse archieven: september 2018

Hoorzitting bezwaarschriften tegen de vergunningaanvraag logiesaccommodaties in Kreileroord

Henk van Gameren en Peter Couwenhoven waren aanwezig bij de hoorzitting van de bezwarencommissie waarin de ingediende bezwaarschriften vanuit Kreileroord tegen de vergunningaanvraag om in de woningen Korenstraat 53 en 95 logiesaccommodaties te vestigen om arbeidsmigranten te huisvesten behandeld werden. In totaal zijn er 167 bezwaarschriften ingediend. Gemeente en aanvrager werden scherp bevraagd door de commissie. Het was onthutsend om de reacties van de gemeente te vernemen.

Schriftelijke vragen aanbiedplek vuilcontainers Trambaan, Winkel

Vragen aan college

Aan de Trambaan te Winkel ligt een hele brede groenstrook. Er zijn in deze groenstrook echter géén aanbiedplekken voor de afvalcontainers gerealiseerd. Dit betekent dat de containers op de fietsstrook van de rijbaan geplaatst moeten worden wat de veiligheid niet ten goede komt. Bewoners hebben de gemeente verzocht om aanbiedplaatsen in de groenstrook aan te leggen maar kregen te horen dat daar geen budget voor was. Geld kan toch niet het probleem zijn, want zoals bewoners aangeven: met een paar grijze stoeptegels is het probleem opgelost.
1. Bent u van de situatie op de Trambaan op de hoogte?
2. Bent u van het verzoek van bewoners op de hoogte?
3. Zo ja, wat is dan de reden om dit af te wijzen?

LADA luistert

LADA houdt woensdag 19 september een openbare fractievergadering  in MFA De Ontmoeting, Verwachting 1, Anna Paulowna. aanvang 20.00 uur.

De agenda van de raadsvergadering van 27  september wordt behandeld.

Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.