Gezien de weersvoorspellingen gaat de openbare fractievergadering vanavond niet door.