LADA houdt maandag 11 december een openbare fractievergadering in de kantine van zwembad Den Krieck, Ceresplein 2, Breezand, aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 19 december behandeld met als belangrijk punt de toekomst van de vier zwembaden in de gemeente.

Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.