Interessante en boeiende avond in de Cultuurschuur met thema bestuurlijke vernieuwing of wel Democratie Anders.

Hoe krijgen inwoners direct invloed in de besluitvorming?

Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard, toonde in een boeiend betoog aan waarom ons systeem van vertegenwoordigende democratie is vast gelopen. We moeten naar een systeem toe van directe democratie waarin inwoners zeggenschap krijgen en kunnen meebeslissen wat er in hun eigen omgeving gebeurt. Het betekent dat partijen moeten durven loslaten en die ruimte gaan bieden. Partijen moeten over het eigen belang heen stappen en gezamenlijk oplossingen vinden voor maatschappelijke problemen. Niet meer handelen vanuit machtsposities. Het vergt een omslag in denken. Participatie betekent niet dat er naar de inwoners geluisterd wordt en de raad dan naar eigen inzicht beslist. Wel dat de raad de voorwaarden schept waarbinnen de oplossingen door inwoners aangedragen, uitgevoerd kunnen worden. De raad in een dienende rol. Een andere manier van werken, waar LADA zich voor zal inzetten.

 

 

Joop Hofmans bracht een verrassende presentatie waarin wij meegenomen werden in het ontstaan van de burgerbegroting die ook in Nederland bij een aantal gemeenten is ingevoerd. Het is zoeken, durven experimenteren om de juiste vorm te vinden. Maar het uitgangspunt blijft hetzelfde. Groepen inwoners gaan met elkaar in overleg hoe het budget besteed wordt, dat voor hun wijk of dorp beschikbaar is binnen de gemeentebegroting. Wanneer daar overeenstemming is bereikt wordt het aan de raad aangeboden die er voor zorgt dat het wordt uitgevoerd. De meest directe vorm van zeggenschap over de eigen leefomgeving. In gemeenten waar met de burgerbegroting gewerkt wordt ontstaat als neveneffect een grotere betrokken en samenhang als resultaat van  gemeente en inwoner gezamenlijk kunnen bereiken.

 

LADA praat liever over dorpsbegroting dan burgerbegroting. Het geeft duidelijker weer wat het doel is: inwoners eigen verantwoordelijkheid geven om leefbaarheid en betrokkenheid in het eigen dorp tot stand te brengen. LADA is groot voorstander van het invoeren van de dorpsbegroting.

 

De avond werd afgesloten met verdiepende vragen en boeiende discussie over de dorpsbegroting wat voor de meeste aanwezigen toch een eerste kennismaking met het fenomeen burgerbegroting.