Op 26 oktober  heeft LADA vragen gesteld over de Skarpetbrug Oude Niedorp. We kunnen de vragen als zogenaamde ‘losse vragen’ als volgt beantwoorden.

Vragen:

Inwoners van Oude Niedorp maken zich zorgen over de staat van onderhoud van de Skarpetbrug. Deze betonbrug is niet opgenomen in het onderhoudsplan waarmee de provincie bezig is de bruggen over het Kanaal Omval – Kolhorn te vervangen.

  1. Is de provincie eigenaar van deze brug?
  2. Zo ja, waarom is deze brug niet opgenomen in het genoemde onderhoudsplan?
  3. Zo nee, wie is dan eigenaar van deze brug en wanneer wordt noodzakelijk onderhoud gepleegd?

 

Antwoord:

De eigendomssituatie is niet duidelijk.

De brug ligt voor de helft in de gemeente Heerhugowaard en voor de helft in Hollands Kroon. Het object ligt kadastraal gezien op grondgebied van het Hoogheemraadschap Noorderkwartier. Het heeft kenmerken die laten lijken dat het ook eigendom van de provincie (geweest) kan zijn.

De voormalige gemeente Niedorp, de gemeente Heerhugowaard, het HHNK en de Provincie Noord-Holland beschouwden zich niet als eigenaar en hebben in het verleden geen onderhoud uitgevoerd.

We hebben inmiddels samen met de gemeente Heerhugowaard  onze verantwoordelijkheid genomen: op gezamenlijke kosten is de brug geïnspecteerd en is er nader onderzoek gedaan door Heerhugowaard.

Uit de inspectie komt naar voren dat er enkele reparaties moeten worden uitgevoerd. Dit wordt dit jaar of volgend jaar uitgevoerd. Volgens het nader onderzoek moet de brug binnen 5 jaar worden vervangen. In die periode moet de eigendomssituatie duidelijk worden.

 

Met vriendelijke groet,

Anoeska Kruijer

Bestuurssecretariaat

Gemeente Hollands Kroon