Aftreden Frits Westerkamp

In de raadsvergadering van 2 november is Frits Westerkamp afgetreden als wethouder. Hij heeft de verantwoordelijkheid genomen voor de fouten gemaakt in het dossier huisvesting. Een terechte maar trieste beslissing. Frits heeft veel dingen goed gedaan.  Als eerste wethouder van LADA is hij enthousiast en met grote inzet aan het werk gegaan en heeft ook belangrijke zaken gerealiseerd. Hij kreeg drie voor LADA belangrijke opdrachten mee: participatiebeleid, accommodatiebeleid en onderwijsvernieuwing. Frits werd een warm pleitbezorger voor meer directe democratie waarbij het betrekken van en verantwoordelijkheid geven aan inwoners voorop staat. Met meer dan honderd gerealiseerde projecten is kernbeheer een succes. Het overdragen van accommodaties in eigen beheer heeft in Wieringerwaard en Lutjewinkel mooie ontwikkelingen in gang gezet waarbij overbodig geworden schoolgebouwen een nieuwe functie hebben gekregen als dorpshuis en cultuurhuis. Frits is een wethouder die zich onder de mensen mengde en met grote betrokkenheid aanwezig was.

 

Hoe nu verder?

 

Hoe de problemen in Hollands Kroon aan te pakken na het vertrek van de wethouders Westerkamp en Meskers? Zij zijn niet alleen verantwoordelijk voor de fouten in het dossier huisvesting, maar ook slachtoffer van het eigenmachtig optreden van enkele ambtenaren, het gevolg van te veel vrijheid in het handelen. Conclusie moet zijn dat er onvoldoende grip op de controle en sturing van de processen is geweest en dat kan het hele college aangerekend worden. Er moet nu gewerkt worden aan het oplossen van de problemen in het ambtelijk apparaat. Daarvoor is nodig dat er snel een gemeentesecretaris en controller aangesteld worden, desnoods als interim.