Thema-avond

 

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden door LADA een aantal openbare thema-avonden georganiseerd waarin onderwerpen uit het verkiezingsprogramma behandeld zullen worden. Woensdag 15 november is de eerste avond in De Cultuurschuur in Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur.

 

Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard en Joop Hofman zijn de sprekers. Zij zullen de ‘onderwerpen noodzaak van democratische vernieuwing’ en ‘burgerbegroting’ behandelen.

 

Burgerbegroting is een proces van democratische besluitvorming, en een vorm van directe democratie, waarbij inwoners zelf beslissen hoe een gemeentelijk of overheidsbudget, dan wel een deel ervan, wordt besteed. Tijdens het opstellen van een burgerbegroting worden allerhande voorstellen van projecten voor publieke uitgaven besproken, en de prioriteiten vastgelegd.

In de verschillende kernen van de gemeente Hollands Kroon worden al meer dan 100  initiatieven om de leefomgeving te verbeteren met ondersteuning van kernbeheer uitgevoerd. Op deze wijze oefenen inwoners direct invloed uit op hun eigen leefomgeving. Bijvoorbeeld op het gebied van groenonderhoud, speelplekken, sportvoorzieningen en verkeer. Het zijn nu veelal losse  initiatieven die op straat cq buurtniveau plaatsvinden. In de gemeente  Oldebroek heeft men dit verder doorgevoerd op  dorpsniveau. In twee dorpen  ’t Loo en Oosterwolde heeft de gemeente dit zelfbeheer actief gestimuleerd via de burgerbegroting. Een  goed model om in Hollands Kroon de burgerbegroting in te voeren.

 

 

Met vriendelijke groeten,

namens de fractie van LADA,

Peter Couwenhoven, fractiesecretaris