Het volledig digitaliseren van de dienstverlening betekent dat alle zaken thuis van achter de computer geregeld kunnen worden. Wie daar moeite mee heeft kan iemand thuis laten komen om te helpen. De publieksbalie kan dan gesloten worden. Streven is januari 2019 om van Hollands Kroon een gemeente zonder loket te maken. Is dat acceptabel?

 

Een balie in Anna Paulowna heeft alleen betekenis voor Anna Paulowna. Het is geen centrale plek in de gemeente. Open houden van deze balie voegt weinig toe aan de service aan een groot deel van onze inwoners. Voor hen is de afstand tot de balie te groot en het kost veel tijd voor een bezoek. Mijn voorstel is dan ook om de balie wel te sluiten en te vervangen door een mobiele balie die in de hele gemeente inzetbaar is. Zo behoudt de gemeente een aanspreek- en servicepunt voor haar inwoners. Er is nog steeds een grote groep, vooral oudere, inwoners die het prettiger vindt om in een persoonlijk contact geïnformeerd te worden dan via een telefoongesprek.

Richt hiervoor een camper in die in de hele gemeente inzetbaar is. Maak bekend waar vaste standplaatsen met de bezoektijden zijn. Met een elektrisch aangedreven camper wordt er voldaan aan het streven om de C02-uitstoot te beperken.

 

De mobiele balie kan ook gebruikt worden om zelf informatie te verstrekken aan de inwoners over zaken die in de gemeente spelen. Motto: de gemeente komt naar u toe en wil met u in gesprek gaan.

 

Lelystad en Amsterdam – Nieuw West zijn dit jaar met een mobiel stadskantoor gestart:

 

https://www.lelystad.nl/mobielstadskantoor

https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/492626/in-gesprek-over-gemeentebegroting-in-het-mobiel-stadskantoor.html

https://www.flevopost.nl/nieuws/lelystad/493429/eerste-begrotingssessie-mobiel-stadskantoor-goed-bezocht.html

http://www.echo.nl/primeur-met-mobiele-stadskantoren-in-nieuw-west/

http://www.at5.nl/artikelen/169225/nieuw-west-start-mobiel-stadsloket-in-kwetsbare-wijken