Ingesproken tekst:

Bij de jaarrekening 2016 waren we geschokt door de grote afwijkingen ten opzichte van de begroting en het feit, dat de raad daarover niet was geïnformeerd. Als we de bestuursrapportage 2017 bekijken zet deze trend zich voort. Over 2016 waren er meevallers, zodat de overschrijdingen werden gedekt. Nu is dat weer het geval.
Wij willen echter als LADA-raadsleden in samenwerking met de hele raad zelf aangeven wat er met de extra inkomsten kan worden gedaan en niet de gaten vullen die er in de jaarrekening en de bestuursrapportage vallen. LADA is teleurgesteld over deze bestuursrapportage die ons inziens aangeeft dat het college onvoldoende grip heeft op de uitvoering van het beleid.
Weer grote afwijkingen. ICT, het onvoldoende inschatten van de kosten van het digitale werken. De kosten van onderhoud gemeentelijk vastgoed en de kosten ontvlechting Cowwi zijn nog niet inzichtelijk.
We sluiten ons aan bij het advies van de auditcommissie en zijn blij met de aangepaste bestuursrapportage.
Betreffende de uitgavenstop vinden wij dat dit niet moet leiden tot een inhaalslag in 2018. De raad informeren en maatwerk toepassen.
Verder zijn we van mening dat deze bestuursrapportage nog niet compleet is. De cijfers van de verbouwing van de MFA en het Kroon Domein en de onderwijshuisvesting zijn nog niet of niet volledig verwerkt.
We hebben niet de illusie, dat die mee zullen vallen.
We gaan akkoord met de voorstellen van deze bestuursrapportage en gezien het gestelde door de voorzitter aan het begin van de vergadering dat als je instemt met het advies van de auditcommissie, stem je in met de bestuursrapportage, doen we dat onder protest.