Geachte leden van het college,

 

In uw memo van 1 mei 2017 Samenwerking 5 gemeenten e-dienstverlening en –participatie schrijft u:

De gemeenten Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Molenwaard en Lingewaard slaan de handen ineen om hun gemeentelijke dienstverlening te innoveren. De gemeenten zijn geïnspireerd door het voorbeeld van Estland, het meest digitale land ter wereld. In het manifest ‘Van Estse inspiratie naar Nederlandse uitvoering’ wordt beschreven op welke wijze de digitale dienstverlening en participatie kunnen worden verbeterd.

Met het ondertekenen van het manifest wordt het belang van deze innovatie onderstreept door de colleges van de deelnemende gemeenten.

 

Gezien de problemen die er in Hollands Kroon zijn met de interne ICT-omgeving en het nog steeds niet goed functioneren van de web-site is onze fractie van mening dat u nu andere prioriteiten moet stellen. Er moet absoluut voorrang gegeven worden om de zaken in eigen huis op orde te brengen voordat er weer extern projecten opgestart worden.

 

  • Bent u dit met ons eens?
  • Zo nee. Waarom niet?
  • Welke verbetering van e-dienstverlening heeft u hiermee op het oog?
  • Is bij deze plannen ook de verbetering van de website meegenomen?
  • Wat is het doel van de voorgestelde pilots?
  • Zijn er kpi’s voor gedefinieerd?
  • Welke kosten zijn hiermee gemoeid?

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Couwenhoven,

Marinus F.J. Hovius