Meer democratie

Donderdag 31 augustus werd bekend dat de coalitie-onderhandelaars gesproken hebben over het intrekken van de Wet Raadgevend referendum: de referendumwet waar zo lang voor gevochten is.

Als dit werkelijkheid wordt, is dat een grof schandaal! Het is een gotspe dat de onder-handelaars overwegen om het referendum af te schaffen in een tijd waarin de roep om meer democratie overal klinkt. Zoveel burgers hebben het terechte gevoel dat ze langs de zijlijn worden gemanoevreerd en, als het erop aankomt, niets te zeggen hebben. Geen enkel ander land ter wereld heeft het referendum afgeschaft na het eenmaal te hebben ingevoerd. Nederland wordt dan op referendumgebied opnieuw het malle Eppie van Europa. Er is decennia lang gevochten voor de invoering van de referendumwet. Deze gaat terug op de inspanningen van de Commissie-Biesheuvel die, nota bene onder leiding van een oud-CDA premier, al in 1985 niet alleen positief adviseerde over de invoering van het correctief referendum, maar ook over het volksinitiatief.

Het is onbestaanbaar dat het referendum wordt afschaft alleen omdat het allereerste referendum, vorig jaar over het Oekraïne-verdrag, de politieke elite slecht bevallen is. Ze tonen zich slechte verliezers!

De waarde van het referendum kan alleen vastgesteld worden als er meerdere verschillende referenda gehouden zijn. Het gaat niet aan om dan al tussentijds, zonder enige publieke discussie, in de achterkamertjes de referendumwet af te voeren. Als er al een eenmaal verworven democratisch recht wordt afgeschaft, dan mag dit alleen door de bevolking zelf worden besloten en niet door een handjevol politici in de achterkamertjes!

Vooral D66 mag zich dit aantrekken. Het is onbestaanbaar dat deze partij opnieuw een kroonjuweel verkwanselt. Democratie is niet voor bange mensen. Het is een principekwestie: je bent democraat of je bent het niet.

Steun onze tegenacties!

Wij gaan alles uit de kast trekken om dit onzalige plan te stoppen. We willen de referendumwet niet alleen behouden, maar ook verbeteren. De komende weken en maanden gaan we lobbyen in Den Haag om de onderhandelaars op andere gedachten te brengen en gaan we op alle mogelijke manieren de publiciteit zoeken. Dan zullen we zien hoe de bevolking erover denkt!

Dit kunnen wij alleen doen met uw steun. Word vriend van Meer Democratie voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Wij zijn de enige organisatie in Nederland die politiek neutraal is, zelf geen politieke partij wil worden en alleen maar opkomt voor de democratische rechten van u en iedereen.

Klik hier: www.meerdemocratie.nl/wordvriend

 

Met strijdbare groeten,
namens het hele team

Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer