Global goals

Hier wil LADA zich hard voor maken

In september 2015 zijn de 17 Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling formeel aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het zijn de opvolgers van de Millennium Development Goals (MDGs) die van 2000 tot 2015 liepen.

 

De Global Goals zijn een samensmelting van twee belangrijke agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze nieuwe agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet alleen in ‘het Zuiden’ moet gebeuren maar over de gehele planeet, ook in Nederland dus.

 

De komende vijftien jaar vormen die 17 doelen, gekoppeld aan 169 concrete subdoelen, een mondiaal actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede én de planeet op een duurzame koers te zetten. Het gaat over de aanpak van de actuele grote uitdagingen als klimaatverandering, de transitie naar schone energie, duurzame productie en consumptie, maar ook het terugdringen van ongelijkheid en het effectiever en inclusiever maken van bestuur.

De 17 Global Goals vormen één samenhangend geheel en reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. Peace en Partnerships zijn daaraan nadrukkelijk als basisprincipes toegevoegd.

 

De 17 Global Goals zijn het resultaat van een uniek wereldwijd, inclusief consultatieproces. Niet alleen overheden maar ook ondernemers, jongeren, burgemeesters en actiegroepen hebben actief meegedaan en onderschrijven deze nieuwe agenda. Zie in Nederland bijvoorbeeld de oproep voor een Duurzaam regeerakkoord met als punt 1: ‘Stel de Sustainable Development Goals centraal’ (www.duurzaamregeerakkoord.nl ).

 

Iedereen, zowel de gemeente, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties als de inwoners, kan vele steentjes bijdragen aan het bereiken van de doelen. Met de aansluiting bij de VNG campagne Gemeenten4GlobalGoals wordt dit onderschreven.

 

Meer info

  • Over de Global Goals: sdgnederland.nl
  • Over Gemeenten4GlobalGoals: https://vng.nl/global-goals-gemeenten

 

Lida Brussaard