Vragen omtrent verplaatsing ZAP

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen omtrent verplaatsing ZAP

Klik hier om de vragen van LADA en Groen Links te lezen: SV_09-27_ GL LADA Verplaatsing Royal ZAP[59295]

Vragen aan het college

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Vragen aan het college

Geachte leden van het college,

 

In uw memo van 1 mei 2017 Samenwerking 5 gemeenten e-dienstverlening en –participatie schrijft u:

De gemeenten Almelo, Emmen, Hollands Kroon, Molenwaard en Lingewaard slaan de handen ineen om hun gemeentelijke dienstverlening te innoveren. De gemeenten zijn geïnspireerd door het voorbeeld van Estland, het meest digitale land ter wereld. In het manifest ‘Van Estse inspiratie naar Nederlandse uitvoering’ wordt beschreven op welke wijze de digitale dienstverlening en participatie kunnen worden verbeterd.

Met het ondertekenen van het manifest wordt het belang van deze innovatie onderstreept door de colleges van de deelnemende gemeenten.

 

Gezien de problemen die er in Hollands Kroon zijn met de interne ICT-omgeving en het nog steeds niet goed functioneren van de web-site is onze fractie van mening dat u nu andere prioriteiten moet stellen. Er moet absoluut voorrang gegeven worden om de zaken in eigen huis op orde te brengen voordat er weer extern projecten opgestart worden.

 

  • Bent u dit met ons eens?
  • Zo nee. Waarom niet?
  • Welke verbetering van e-dienstverlening heeft u hiermee op het oog?
  • Is bij deze plannen ook de verbetering van de website meegenomen?
  • Wat is het doel van de voorgestelde pilots?
  • Zijn er kpi’s voor gedefinieerd?
  • Welke kosten zijn hiermee gemoeid?

 

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Peter Couwenhoven,

Marinus F.J. Hovius

Nieuwsbrief 79 is uit!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief 79 is uit!

Klik hier om de brief te downloaden: Nieuwsbrief_79

Verslag openbare fractievergadering LADA

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Verslag openbare fractievergadering LADA

Op de  openbare fractievergadering maandag 18 september in De cultuurschuur gaf de raadsagenda met louter hamerstukken geen discussie. Zaken die besproken werden waren de bouw van vier woningen op de Michaelsterp in Oosterland, overlast op het Cinemaplein in Hippolytushoef en huisvesting van arbeidsmigranten.

 

Omwonenden van de Michaelsterp brengen bezwaren tegen het ingediende plan naar voren. De woningen zijn te groot in relatie met de omgeving en passen niet in de historische bebouwing van Oosterland. Het schoolpad verdwijnt wat een massaal ondertekende petitie opleverde waarin voor behoud gepleit. Uit antwoord op vragen, gesteld door de fractie, blijkt dat er een nieuwe noord-zuid verbinding wordt een gelegd. Wethouder Groot heeft op vragen van de fractie aangegeven dat het geldende bestemmingsplan van kracht blijft en dat de plannen hieraan getoetst zullen worden. Klacht is verder de gebrekkige communicatie met de omwonenden. Advies wordt gegeven om contact op te nemen met het college.

 

Op het Cinemaplein wordt veel overlast veroorzaakt door hangjongeren. Herrie door rondjes rijden op scooters, rommel, drugs en vuurwerk worden genoemd. Er zijn gesprekken geweest met de wijkagent. Toch is de klacht dat de politie niets lijkt te doen. Contact zoeken met wijkagent en jongerenwerker om een gesprek op gang te brengen is nodig. Een opvangplek voor jongeren wordt node gemist. Kan dit de overlast verminderen, werd gevraagd.

 

De fractie kan zich vinden in het beleid rond de huisvesting van arbeidsmigranten. Kleinschalige opvang verdient de voorkeur. Geen grootschalige accommodaties. Evenals de begrenzing van een AZC tot driehonderd plaatsen stelt de fractie dat deze norm ook voor het onderbrengen van arbeidsmigranten moet gelden.

Raadsleden

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Raadsleden

advertentie lada

LADA luistert!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor LADA luistert!

LADA houdt maandag 18 september een openbare fractievergadering in De Cultuurschuur, Loggersplein 1, Wieringerwerf, aanvang 20.00 uur. Wilt u komen inspreken over een onderwerp of anderszins met de fractie in gesprek, dan bent u welkom. Ook wordt de agenda van de raadsvergadering van 28 september behandeld. Graag aanmelden bij fractiesecretaris Peter Couwenhoven, 06-25311671 of fractielada@gmail.com.

 

Referendum afschaffen in een achterkamertje? No way!

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Referendum afschaffen in een achterkamertje? No way!

Meer democratie

Donderdag 31 augustus werd bekend dat de coalitie-onderhandelaars gesproken hebben over het intrekken van de Wet Raadgevend referendum: de referendumwet waar zo lang voor gevochten is.

Als dit werkelijkheid wordt, is dat een grof schandaal! Het is een gotspe dat de onder-handelaars overwegen om het referendum af te schaffen in een tijd waarin de roep om meer democratie overal klinkt. Zoveel burgers hebben het terechte gevoel dat ze langs de zijlijn worden gemanoevreerd en, als het erop aankomt, niets te zeggen hebben. Geen enkel ander land ter wereld heeft het referendum afgeschaft na het eenmaal te hebben ingevoerd. Nederland wordt dan op referendumgebied opnieuw het malle Eppie van Europa. Er is decennia lang gevochten voor de invoering van de referendumwet. Deze gaat terug op de inspanningen van de Commissie-Biesheuvel die, nota bene onder leiding van een oud-CDA premier, al in 1985 niet alleen positief adviseerde over de invoering van het correctief referendum, maar ook over het volksinitiatief.

Het is onbestaanbaar dat het referendum wordt afschaft alleen omdat het allereerste referendum, vorig jaar over het Oekraïne-verdrag, de politieke elite slecht bevallen is. Ze tonen zich slechte verliezers!

De waarde van het referendum kan alleen vastgesteld worden als er meerdere verschillende referenda gehouden zijn. Het gaat niet aan om dan al tussentijds, zonder enige publieke discussie, in de achterkamertjes de referendumwet af te voeren. Als er al een eenmaal verworven democratisch recht wordt afgeschaft, dan mag dit alleen door de bevolking zelf worden besloten en niet door een handjevol politici in de achterkamertjes!

Vooral D66 mag zich dit aantrekken. Het is onbestaanbaar dat deze partij opnieuw een kroonjuweel verkwanselt. Democratie is niet voor bange mensen. Het is een principekwestie: je bent democraat of je bent het niet.

Steun onze tegenacties!

Wij gaan alles uit de kast trekken om dit onzalige plan te stoppen. We willen de referendumwet niet alleen behouden, maar ook verbeteren. De komende weken en maanden gaan we lobbyen in Den Haag om de onderhandelaars op andere gedachten te brengen en gaan we op alle mogelijke manieren de publiciteit zoeken. Dan zullen we zien hoe de bevolking erover denkt!

Dit kunnen wij alleen doen met uw steun. Word vriend van Meer Democratie voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Wij zijn de enige organisatie in Nederland die politiek neutraal is, zelf geen politieke partij wil worden en alleen maar opkomt voor de democratische rechten van u en iedereen.

Klik hier: www.meerdemocratie.nl/wordvriend

 

Met strijdbare groeten,
namens het hele team

Niesco Dubbelboer
Arjen Nijeboer

Op weg naar een GLOBAL GOALS GEMEENTE

1) Hoofdpagina Reacties uitgeschakeld voor Op weg naar een GLOBAL GOALS GEMEENTE

Global goals

Hier wil LADA zich hard voor maken

In september 2015 zijn de 17 Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling formeel aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Het zijn de opvolgers van de Millennium Development Goals (MDGs) die van 2000 tot 2015 liepen.

 

De Global Goals zijn een samensmelting van twee belangrijke agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze nieuwe agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet alleen in ‘het Zuiden’ moet gebeuren maar over de gehele planeet, ook in Nederland dus.

 

De komende vijftien jaar vormen die 17 doelen, gekoppeld aan 169 concrete subdoelen, een mondiaal actieplan om de mensheid te bevrijden van armoede én de planeet op een duurzame koers te zetten. Het gaat over de aanpak van de actuele grote uitdagingen als klimaatverandering, de transitie naar schone energie, duurzame productie en consumptie, maar ook het terugdringen van ongelijkheid en het effectiever en inclusiever maken van bestuur.

De 17 Global Goals vormen één samenhangend geheel en reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: People, Planet en Prosperity. Peace en Partnerships zijn daaraan nadrukkelijk als basisprincipes toegevoegd.

 

De 17 Global Goals zijn het resultaat van een uniek wereldwijd, inclusief consultatieproces. Niet alleen overheden maar ook ondernemers, jongeren, burgemeesters en actiegroepen hebben actief meegedaan en onderschrijven deze nieuwe agenda. Zie in Nederland bijvoorbeeld de oproep voor een Duurzaam regeerakkoord met als punt 1: ‘Stel de Sustainable Development Goals centraal’ (www.duurzaamregeerakkoord.nl ).

 

Iedereen, zowel de gemeente, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties als de inwoners, kan vele steentjes bijdragen aan het bereiken van de doelen. Met de aansluiting bij de VNG campagne Gemeenten4GlobalGoals wordt dit onderschreven.

 

Meer info

  • Over de Global Goals: sdgnederland.nl
  • Over Gemeenten4GlobalGoals: https://vng.nl/global-goals-gemeenten

 

Lida Brussaard


[Dashboard]
Berichten RSS Reacties RSS Inloggen

. Laatst bijgewerkt op 3 oktober 2022 @ 21:59

Ter verbetering van uw gebruikerservaring wordt op deze website van LADA gebruik gemaakt van cookies.